Uthong Udomsub Meditation
uthong-udomsub.com

 
กำหนดบวชเนกขัมมะ
ทุกเดือน สัปดาห์ที่ ๒ และวันหยุด
สวนป่าปฏิบัติธรรม..

ภาพปีใหม่ ๑ ม.ค.๕๕
ภาพ ๓-๕ ธ.ค.๕๔ปฏิบัติธรรม
ภาพทัวร์อุทยานฯ ๒๔ก.ค.๕๔
ชมภาพปฏิบัติธรรม ๑๕-๑๘ ก.ค.๕๔

ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ
ชมภาพคืบหน้าก่อสร้างศาลาฯ
ชมภาพ ๙-๑๖ เม.ย.๕๔
ชมภาพมาฆบูชา ๑๘-๒๐ ก.พ.๕๔
บ้านหลังที่สองของคุณ ชมภาพทัวร์กฐินตรัง ๑๓-๑๖ ต.ค.๕๔
เมื่อการแบ่งปันเริ่มขึ้นที่นี..

ชมภาพกิจกรรมวันเด็ก ๒๕๕๔

www.uthong-udomsub.com

ประวัติพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
ประวัติอุทยานธรรมฯ


ชมวิดีโอคลิป..อุทยานธรรมฯ
รายงานขวบปีแรกบวชเนกขัมฯ
กลับหน้าหลัก

บันทึกวันที ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดย นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล
มือถือ ๐๘-๑๔๒๔ ๕๑๘๗

U-Udomsub