อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
เกี่ยวกับเรา
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานปฏิบัติธรรมแบบฆราวาส พื้นที่รวม ๙ ไร่เศษ โดยแบ่งพื้นที่ ๕ ไร่เศษ สร้างเมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ พื้นที่ประมาณหนึ่งพันตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะเท่าที่จำเป็น และพื้นที่ ๔ ไร่เศษ สร้างเมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นสวนป่าปฏิบัติธรรม และสระอโนดาต
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน แด่ผู้สนใจปฏิบัติธรรม ในบรรยากาศสวนป่า ให้ความรู้สึกโปร่งสบายต่อจิต แวดล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวของต้นไม้ เป็นสถานที่เหมาะสมต่อการภาวนา (สัปปายะจิต) ดุจดังบ้านหลังที่สองที่เกื้อกูล ส่งเสริมกันด้วยความปรารถนาดีในการบำเพ็ญภาวนา เพิ่มสติปัญญาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง
“ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ”
บันทึกการสร้าง อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
ความเป็นมา

ปลายปี ๒๕๕๑ คุณแม่มณี-คุณพ่อสำรวย เชี่ยวชาญ ได้บริจาคผืนที่นา ๕ ไร่เศษ ถวายบูชาพระรัตนตรัย โดยมอบให้คุณพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล จัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมแบบฆราวาส เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน สำหรับส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแด่ผู้สนใจในบรรยากาศสวนป่า ต่อมาคุณพุฒิเศรษฐ์ฯได้นำเพื่อนๆ คณะสายบุญ “รวมจิตเป็นหนึ่ง”, คณะญาติธรรม และชาวบ้านตำบลพักทัน วางเสาเอกในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สร้างสถานปฏิบัติธรรม ในมงคลนาม“อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์” น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ ๒๐๐ ปี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และอุทิศกุศลแด่บรรพชนชาวบ้านบางระจัน

งานถมดินและปลูกสวนป่า
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้ขุดสระมรกต ขุดแนวคูส่งน้ำให้ต้นไม้ งานถมดินจำนวน ๘๐๐ คันรถ ปรับเตรียมพื้นที่ และ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นำคณะญาติธรรมและชาวบ้าน จัดแนวปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าสำหรับสถานปฏิบัติธรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า–ประปา
สวดมนต์วัตรเย็นแปล (แบบสวนโมกขพลาราม)
๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ สร้างห้องสุขา ๘ ห้อง “เรือนสุขาวดี” แล้วเสร็จ ก็ยกพื้นตั้งเต้นท์ใช้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมชั่วคราว นับจากวันวางเสาเอกใช้เวลา ๗ เดือน ๕ วัน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอัครสาวกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระประธาน “พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์” (ฮวดใช้กง) ขนาดหน้าตัก ๓๕ นิ้ว ประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมชั่วคราว ได้นำคณะญาติธรรม-ชาวบ้าน สวดมนต์วัตรเย็นแปลและนั่งสมาธิ ประกาศเปิดอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์เป็นครั้งแรก ต่อมาคณะญาติธรรม-ชาวบ้านได้มาสวดมนต์วัตรเย็นแปลและนั่งสมาธิ ทุกวัน เวลา ๑๕.๐๐ น. จนถึงปัจจุบัน
ปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ)
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒ ก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรก “เรือนธรรมโสฬส” ขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๘๐ ตารางเมตร ได้เปิดปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ เรือนธรรมโสฬส และได้นำคณะญาติธรรม-ชาวบ้านตำบลพักทัน และผู้ที่สนใจ ร่วมปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) ทุกเดือน ในสัปดาห์ที่ ๒ และวันหยุดสำคัญ มาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้ก่อสร้างอาคารโรงทาน-โรงครัว “เรือนทิพยทาน” พร้อมลานซักล้าง- ฐานวางถังเก็บสำรองน้ำ รวม ๘,๕๐๐ ลิตร และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ก่อสร้าง เรือนสุพรรณิการ์
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ภาคสังคมท้องถิ่น
ด้วยแนวคิดแบ่งปันโอกาสจากสังคมเมืองสู่สังคมท้องถิ่น ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ได้จัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ ครั้งแรก ต่อมาได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ จัด “โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็กให้น้องอิ่มท้อง” เพิ่มกิจกรรมเกมส์ แจกของรางวัล-ของเล่น แจกอุปกรณ์การเรียน และได้มีคณะผู้สนใจต่างๆ เข้าร่วมเลี้ยงอาหารในวันเด็ก ให้เด็กๆ อิ่มท้อง และสนุกสนาน เป็นครั้งแรกในท้องถิ่น และได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ชื่อ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจนในโรงเรียนท้องถิ่นโดยรอบ บ่มเพาะจริยธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ สร้างความทรงจำดีๆ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเติบโตควบคู่จริยธรรมฯ
สถานปฏิบัติธรรม “ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ”
ด้วยแนวคิด..บ้านหลังแรกใช้พักกายจากการทำงาน ควรมีบ้านหลังที่สองใช้พักใจให้สงบและมีความสุขด้วยการปฏิบัติธรรม บ้านหลังที่สองที่มีแต่ความเอื้อเฟื้อปรารถนาดีต่อกัน ให้ดำเนินชีวิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตามวิถีธรรม “อริยมรรค ๘” เพิ่มพูนสติปัญญา ในบรรยากาศความรู้สึกเสมือนบ้านที่มีความสงบร่มเย็นได้พักใจอย่างแท้จริง ไม่วุ่นวายพลุกพล่าน มีความปลอดภัยอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีของเราทุกคน ดังคำที่ว่า “ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ” สถานปฏิบัติธรรม ในบรรยากาศสวนป่า อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้มีผู้มาปฏิบัติธรรม, คณะญาติธรรม และผู้มีจิตอาสาสาธารณะ ได้ร่วมกันสละกำลังสติปัญญา กำลังกาย กำลังทรัพย์ และปัจจัยสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่มอบที่ดินผืนนา ๕ ไร่เศษ พิธีวางเสาเอก วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถมดิน ๘๐๐ คันรถ, ขุดสระน้ำ “สระมรกต”, เดินระบบประปา–ไฟฟ้า, ปลูกสวนป่า, ก่อสร้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน ได้แก่ ห้องสุขา ๘ ห้อง “เรือนสุขาวดี”, สร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรก “เรือนธรรมโสฬส”, ฐานวางถังเก็บสำรองน้ำ รวม ๘,๕๐๐ ลิตร, ลานซักล้าง, โรงครัว–โรงทาน “เรือนทิพยทาน”, เรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมหลังแรก “เรือนสุพรรณิการ์” และศาลาปฏิบัติธรรม “เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ” อาคารสองชั้น พื้นที่รวมประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเริ่มก่อสร้างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามกำลังศรัทธาจนแล้วเสร็จ ได้นำคณะศรัทธาญาติธรรม จัดบุญพิธียกพระประธาน พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) จากเรือนธรรมโสฬส ขึ้นประดิษฐาน ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖, จัดบุญพิธีฉลองศาลาปฏิบัติธรรม “เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ” ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในวันอาสาฬหบูชาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอัครสาวกธาตุ พระอรหันตธาตุ ประดิษฐาน ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถือเป็นวันแล้วเสร็จครบรอบเต็มบริบูรณ์
ขออานิสงส์การปฏิบัติธรรม อำนวยผลให้ผู้ร่วมสร้าง/ร่วมดูแลรักษา/ร่วมสวดมนต์/ร่วมปฏิบัติธรรม/ร่วมสละทรัพย์-ปัจจัย สิ่งของอุปโภค-บริโภค พึงมีจิตเกษมในธรรม โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ.บัดนี้ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี “ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ”
* ทุกวัน เวลา ๑๕.๐๐ น. สวดมนต์วัตรเย็นแปล และนั่งสมาธิ
* กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในท้องถิ่น ทุกเดือน จัดปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) สัปดาห์ที่ ๒ และวันหยุดสำคัญ
* กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น ประจำปี เช่น เลี้ยงอาหารในวันเด็ก, มอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” เพื่อเด็กประพฤติดี ครอบครัวยากจนในท้องถิ่น
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสสะดวก
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุุรี
สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล มือถือ ๐๘–๑๔๒๔ ๕๑๘๗
adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black