กำหนดการสู่แดนพุทธภูมิ สุวรรณภูมิ-ลัคเนา-สาวัตถี_2-11มีค61

รายนามผู้จาริกบุญ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 2-11 มีนาคม 2561

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ชวนตามรอยพระพุทธเจ้า จาริกบุญ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล
รวม 10 วัน (2-11 มีนาคม 2561)
– นั่งเครื่องบิน ไทยสมายล์ เดินทางไป-กลับ สุวรรณภูมิ-ลัคเนา
– ช่วงอากาศไม่ร้อนมาก อุณหภูมิ 16/32 องศา C
– เข้าชมพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ในพิพิธภัณฑ์สารนารถ (พาราณสี) พระพุทธรูปฝีมือแกะสลัก ที่งดงามที่สุดในโลก และมีเพียงองค์เดียว
– บรรยายโดย ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศโพธิคุณ (ดร.สุเทพ อกิญจโน) เจ้าอาวาส วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา, พุทธคยา อินเดีย
– บริการอบอุ่นโดย ทับทิมเทศ ทัวร์
– พักโรงแรม…3 คืน (กุสินารา, ลุมพินี, พาราณสี)
– พักวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา (คยา)
– พักวัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา (สาวัตถี)
– ราคาท่านละ 36,500 บาท
– ทุกๆวัน ให้ตั้งกุศลจิตจะเดินทางไปกราบพระพุทธเจ้าที่อินเดีย จิตจะเป็นพุทธานุสสติทุกๆวัน
– โปรดแจ้งยืนยันการเดินทางที่ นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล 08-1424 5187
…………..
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
www.uthong-udomsub.com

ชมภาพ ตามรอยพระพุทธเจ้า จาริกบุญ อินเดีย-เนปาล เมื่อปี 2558 
สถานที่ประสูติ สวนลุมพินี, เนปาล
สถานที่ตรัสรู้, พุทธคยา
สถานที่ปฐมเทศนา, สารนาถ
สถานที่ปรินิพพาน, กุสินารา
วัดเวฬุวนาราม, บ้านพระสารีบุตร, หลวงพ่อดำ, ราชคฤห์
เขาคิชกูฎ, ราชคฤห์
วัดพระเชตวันมหาวิหาร, สาวัตถี
ล่องแม่น้ำคงคา, พาราณสี
ปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงมายุสังขาร, ไวสาลี

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black