Uthong Udomsub Meditation
uthong-udomsub.com

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

หน้าหลัก พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ เกี่ยวกับเรา แผนที่ U-Udomsub

 

กิจกรรมสิริบุญมงคล รับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

นำพรปีใหม่ ๒๕๕๖

ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ

บ้านหลังที่สองของคุณ

เมื่อการแบ่งปันเริ่มขึ้นที่นี่..

สวนป่าปฏิบัติธรรม

 
๙ ก.พ.๕๖ มอบทุนการศึกษา บูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘๑ ทุน
งานกิจกรรมวันเด็ก และมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

 "รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เพิ่มพูนปัญญา  นำพาไทยสู่อาเซียน"

อ่านความเป็นมา...

๑. กำหนดการวันเด็ก วันเสาร์ที่ ๑๒ ม.ค.๕๖ ชมภาพกิจกรรม

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เลี้ยงอาหาร+กิจกรรมเกมส์ อื่นๆ

* ผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
 
๒. "ทุนการศึกษาบูชา หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์" ***
* ชื่อ-สกุล เจ้าภาพทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
๑๖ ม.ค.๕๖ สรุป.."ทุนการศึกษาบูชา หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์" ประจำปี ๒๕๕๖ มอบแก่เด็กนักเรียน ครอบครัวยากจน เจ้าภาพจำนวน ๙๓ ลำดับ รวม ๑๘๑ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท คิดเป็นเงินสุทธิ ๙๐,๕๐๐ บาท

... ขออนุโมทนาบุญกับ เจ้าภาพทุกท่าน

* ประกาศชื่อโรงเรียนที่รับมอบทุนฯ ๑๘๑ ทุน

กำหนดการมอบทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ ก.พ.๕๖

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษา ณ เรือนธรรมโสฬส (แต่งชุดนักเรียน)
เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ดาวน์โหลด..ใบกรอกประวัตินักเรียนผู้รับทุน
 

คำกล่าวอธิษฐาน “ทุนการศึกษาบูชา หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์”
- ตั้งนะโม 3 จบ
- ข้าพเจ้า...(ชื่อ-สกุล)...ขอมอบทุนการศึกษา (สำหรับเด็กนักเรียน ครอบครัวยากจน) เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จำนวน....ทุน ขอจิตเกิดสติปัญญารู้แจ้งทั้งทางโลกและทางธรรม สุขภาพกายแข็งแรง อุดมทรัพย์ บริบูรณ์ในปัจจัยสี่ สิ้นกาลนาน เทอญ.

..ทุนการศึกษา ให้ผลทางปัญญา เหมือนแสงสว่างส่องนำเส้นทางชีวิตให้มองเห็นทาง ให้แก้ไขปัญหา ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และได้รับคำแนะนำช่วยเหลือไม่สิ้นหนทางฯ
 
**"ทุนการศึกษาบูชา หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์" หมายถึง เงินที่ท่านอธิษฐานจิตทำบุญด้านปัญญา ถวายบูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ พระประธาน ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริบุญมงคลรับปีใหม่ (ทุกปี) โดยอุทยานธรรมฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ครอบครัวยากจน ณ โรงเรียนต่างๆ (แบบไม่เจาะจง)
ชมภาพวันเด็ก และมอบทุนการศึกษา ๑๔ ม.ค.๕๕
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๕
“สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

คลิกชมแฟ้มภาพ

 

 สิริบุญ ๑ ม.ค.๕๕

บันทึก ๑๑ ก.พ.๕๖

Webmaster: พุฒิเศรษฐ์ จงสกุล Mobile: ๐๘-๑๔๒๔ ๕๑๘๗, Email: phuthiseth@hotmail.com

Template Monster Website Templates