Uthong Udomsub Meditation
uthong-udomsub.com

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

หน้าหลัก พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ บันทึกธรรมโสฬส เกี่ยวกับเรา แผนที่ U-Udomsub

 

๓ สิริบุญมงคล รับปีใหม่ ๒๕๕๘

๑.บุญหล่อพระอู่ทองอุดมทรัพย์ ๓๐ พ.ย.๕๗
๒.ปฏิบัติธรรม และตักบาตร หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ๑ ม.ค.๕๘

๓.เลี้ยงอาหารในวันเด็ก และมอบทุนการศึกษาฯ ปี ๒๕๕๘

 
 
๕ ธ.ค.๕๗"ขอทรงพระเจริญ"
ขอเชิญชวนทุกท่านน้อมนำความดีงาม
ของพ่อหลวงมาดำเนินชีวิตตน
และครอบครัว ตลอดชีวิต...
ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชนร่วมกัน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระเจ้าแผ่นดินฯ...

 
ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ

บ้านหลังที่สองของคุณ

เมื่อการแบ่งปันเริ่มขึ้นที่นี่..

สวนป่าเพื่อปฏิบัติธรรม

 

ชมภาพพิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีรับมอบทุนการศึกษาฯ ทุนละ ๕๐๐ บาท ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
รายนามเจ้าภาพ "ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์" ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๓๐ ทุน
..ขออนุโมทนาบุญกับ เจ้าภาพทุกท่าน

 

 

ชมภาพเลี้ยงอาหารในวันเด็ก ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ความหมาย
* "ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์" หมายถึง เงินที่ท่านอธิษฐานจิตทำบุญด้านปัญญา ถวายบูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ พระประธาน ณ สถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริบุญมงคลรับปีใหม่ (ทุกปี) โดยอุทยานธรรมฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจนโรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น
..ทุนการศึกษา ให้ผลทางปัญญา เหมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้มองเห็นทาง ให้แก้ไขปัญหา ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และได้รับคำแนะนำช่วยเหลือไม่สิ้นหนทางฯ
ความเป็นมา งานเลี้ยงทานในวันเด็ก และมอบทุนการศึกษาฯ

…อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้ชักชวนคณะญาติธรรมจัดเลี้ยงอาหารวันเด็ก และเป็นเจ้าภาพ ”ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ในวันเด็ก ให้โอกาสเด็กๆ ในท้องถิ่น ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้สนุกสนานในพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งในอดีต ไม่เคยมีการจัดงานวันเด็กขึ้นเลย โดยจัดเลี้ยงทานวันเด็กครั้งแรก ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ต่อมาได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ จัด “โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็กให้น้องอิ่มท้อง" เพิ่มกิจกรรมเกมส์ แจกของรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน และผู้สนใจต่างๆ เข้าร่วมเลี้ยงอาหารในวันเด็ก ให้เด็กๆ อิ่มท้อง และสนุกสนาน

...ด้วยแนวคิด การแบ่งปันโอกาสที่ดีจากสังคมเมืองสู่สังคมท้องถิ่น “ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ” บ่มเพาะความทรงจำ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นวัยเยาว์ เติบโตควบคู่จริยธรรมฯ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนี้กับเรา เพราะเราเชื่อว่า..เด็กๆ ซึ่งถูกบ่มเพาะให้จริยธรรมเกิดในจิต จะเติบโตเป็น "กำแพงสีขาว" ให้กับท้องถิ่น มาร่วมกันสร้างกำแพงสีขาว แบ่งปันประโยชน์ส่วนตน/ส่วนเหลือ/ส่วนที่ต้องการให้/ส่วนที่สามารถให้ได้... เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในท้องถิ่น และสังคมไทย ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ "ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ .. บ้านหลังที่สองของคุณ"

...อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญ ท่านผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก และเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์”

ชมภาพงานเลี้ยงอาหารในวันเด็ก และพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ประจำปี ๒๕๕๘

พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

(ฮวดใช้กง)

บันทึกการสร้างอุทยานธรรมฯ

*๕ ธ.ค.๕๖ บุญพิธียกพระประธาน
* ๙ พ.ย.๕๖ แล้วเสร็จเรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
* ๔ ก.ย.๕๔ สร้างเรือนสุพรรณิการ์
* ๘ ก.ค.๕๓ สร้างเรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
* ๑๐ ส.ค.๕๓ สร้างเรือนทิพยทาน
* ๒๓-๒๕ ต.ค.๕๒ จัดบวชเนกขัมมะ ครั้งแรก
* ๕ ก.ย.๕๒ สร้างเรือนธรรมโสฬส
* ๑๔ มิ.ย.๕๒ เปิดอุทยานธรรมฯ
* ๒๖ เม.ย.๕๒ สร้างเรือนสุขาวดี-ตอกเสาเข็ม
* ๗-๙ ก.พ.๕๒ ปลูกต้นไม้ สร้างสวนป่า
* ๑๖ พ.ย.๕๑ ขุดสระมรกต-ถมดิน ๘๐๐ คันรถ
* ๙ พ.ย.๕๑ วางเสาเอก
* ๒๙ ต.ค.๔๙ กฐินปฐมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
* ๑ ต.ค.๔๙ ปฐมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

บันทึก ๑๗ ก.พ.๕๘

Webmaster: พุฒิเศรษฐ์ จงสกุล Mobile: ๐๘-๑๔๒๔ ๕๑๘๗, Email: phuthiseth@hotmail.com,