Header image  
 
www.uthong-udomsub.com
 
 
ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ
เมื่อการแบ่งปันเริ่มขึ้นที่นี่.. สวนป่าปฏิบัติธรรม
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
หน้าหลัก :: : : น ำ พ ร ปี ใ ห ม่ ๒ ๕ ๕ ๕
ปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) ทุกเดือน สัปดาห์ที่ ๒ และวันหยุดสำคัญ
ทุกวัน เวลา ๑๖.๐๐ น. สวดมนต์วัตรเย็นแปล แบบสวนโมกขพลาราม
   ประวัติพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (ย่อ) ...
 "อู่แสนสุข" พระ้บูชาประจำบ้าน??
พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) "แหล่งรวมแห่งธนสารสมบัติ"
ด้วยเอกลักษณ์พุทธลักษณะงดงามเฉพาะ จัดสร้างตามจำนวนการสั่งจองฯพระกริ่งโสฬส รุ่น ๑"อู่ทองอุดมทรัพย์" (พระบูชาหน้ารถ) บูชาองค์ละ ๕๐๐ บาท
ขนาดหน้าตัก ๓.๘ ซ.ม. ความสูงจากฐานถึงเกศดอกบัว ๗.๕ ซ.ม.
ทำไมต้องสั่งจองพระบูชา พระกริ่งโสฬส รุ่น ๑ "อู่ทองอุดมทรัพย์" (พระบูชาหน้ารถ) ???
๑) ถอดแบบปั้นจากพระบูชา พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว มีพุทธลักษณะงดงาม จำนวนการหล่อ ๕๐๐ องค์ และ/หรือ ตามจำนวนการสั่งจอง
๒) ขนาดความสูงจากฐานพระถึงยอดเกศดอกบัว ๗.๕ ซ.ม. ขนาดหน้าตัก ๓.๘ ซ.ม.
๓) ครั้งแรก ใต้ฐานปิดด้วยแผ่นยันต์โสฬสมหามงคล (ยันต์ ๑๖ )
๔) เป็นการสร้างครั้งแรก "รุ่น ๑" พิธีเททองน้ำเดียว ใช้น้ำทองซึ่งเทพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ถวาย ๕ วัด 
๕) มวลสารในการนำมาหล่อพระ บริบูรณ์, เจ้าอาวาส 2 วัด (พระสุปฏิปันโน) ประกอบพิธีเททอง 4 ก.พ.55 เวลา 11.39 น.(มหันธโนฤกษ์) ณ โรงหล่อพระยงค์เจริญการช่าง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๖) เศรษฐีฤกษ์ หรือ มหันธโนฤกษ์ วางฤกษ์โดย อาจารย์ อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์, นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ฯ.
๗) สำหรับท่านที่สั่งจอง และ/หรือ ได้ครอบครองพระบูชา ๙ นิ้ว "พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์" ขอแนะนำใหสั่งจองบูชา ้พระกริ่งโสฬส รุ่น ๑ เพื่อบูชาเป็นพุทธานุสสติสืบไป

ขออนุโมทนาบุญ
พุฒิเศรษฐ์ จงสกุล ๐๘-๑๔๒๔ ๕๑๘๗

ขอเชิญสั่งจองพระบูชาที่ คุณพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล ๐๘-๑๔๒๔ ๕๑๘๗
มวลสาร-เครื่องทองเหลืองหล่อพระอู่ทองอุดมทรัพย์
รายได้สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอู่ทองอุดมทรัพย์ ขนาด ๑๖x๓๐ ม. ชั้นที่สอง ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อ่านรายละเอียดใบบอกบุญ

พิธีเททองน้ำเดียว พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๙ น. (มหันธโนฤกษ์) ขอเชิญสั่งจองบูชาฯ สิ้นสุดการสั่งจองบูชา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
ดวงพิชัยสงคราม (มหันธโนฤกษ์) โดย อาจารย์ อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ
ดาวน์โหลดใบสั่งจองพระบูชา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์” ขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว (โสฬส) ถวาย ๕ วัด ๔ จังหวัด ดังนี้
๑) วัดป่าสันติวนาราม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดย พระครูสันติธรรมคุณากร (ประธานพิธีเททอง)
๒) วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดย พระอาจารยปรีดี ผลญาโณ (ประธานพิธีเททอง)
๓) วัดแม่แสะ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๔) สำนักปฏิบัติธรรมเสมาพิบูลย์ธรรม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
๕) สำนักสงฆ์ไตรรงค์วิสุทธิธรรม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ประธานพิธีเททองร่วม    พระครูสันติธรรมคุณากร  และพระอาจารย์ปรีดี ผลญาโณ
กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงหล่อพระยงค์เจริญการช่าง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โปรดแต่งกายชุดขาว หรือสีสุภาพ
เวลา ๐๙.๒๙ น. พิธีบวงสรวง
เวลา ๐๘.๓๐ น.ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ (อาหารเจ)
เวลา ๑๑.๐๐ น. นั่งสมาธิ (๒๐ นาที)
เวลา ๑๑.๓๙ น.พิธีเททองน้ำเดียว (มหันธโนฤกษ์)
เวลา ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (อาหารเจ)
เวลา ๑๓.๓๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ในโอกาสนี้ ได้จัดสร้างพระบูชา พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ตามแบบโบราณ "พิธีเททองน้ำเดียว" ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว, พระกิ่งช่อ ๙, พระกริ่งโสฬส รุ่น ๑ (พระบูชาตั้งหน้ารถ) มอบให้ผู้สนใจสั่งจองบูชาฯ เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ขนาด ๑๖x๓๐ เมตร พื้นที่ชั้นที่สอง ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี คลิกอ่านรายละเอียด / ดาวน์โหลดใบสั่งจองพระ
สนใจสั่งจองพระบูชา ติดต่อ คุณพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๔๒๗-๙๑๓๑, มือถือ ๐๘-๑๔๒๔ ๕๑๘๗


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระถวาย ๕ วัด “พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์” โอนเงิน ธนาคารกรุงเทพ สาขา ทีโอที (แจ้งวัฒนะ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๐๖-๗-๐๑๔๙๗-๗ ชื่อบัญชี "คุณพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล" รายได้สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอู่ทองอุดมทรัพย์ ขนาด ๑๖x๓๐ ม. ชั้นที่สอง ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

คำกล่าวอธิษฐาน ..ตั้งนะโม (๓ จบ)
ข้าพเจ้าขอน้อมกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ บริจาคทรัพย์ร่วมสร้าง “พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์”ถวายในพระพุทธศาสนา บูชาแด่พระรัตนตรัย ให้เกิดพุทธานุสสติในจิต มีสุขภาพกายแข็งแรง อุดมทรัพย์ บริบูรณ์ใน ปัจจัยสี่ มีจิตอันเกษม สิ้นกาลนาน เทอญ.

การเดินทางเข้าร่วมพิธีเททอง โดยรถยนต์ส่วนบุคคล ขับถนนบรมราชชนนี หรือถนนเพชรเกษม ถึงสะพานทางแยกอำเภอนครชัยศรี ขับตรงไปประมาณ ๔ กิโลเมตร ชิดขวาเลี้ยวกลับรถ ๕๐ เมตร ขับเลี้ยวซ้ายเข้าซุ้มประตูวัดศรีษะทอง ข้ามทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายขับตามป้ายโรงหล่อพระยงค์เจริญการช่าง ประมาณ ๓ กิโลเมตร (อยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟสุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ)