กำหนดปฏิบัติธรรม ประจำเดือน : 13-15 เมษายน 2567, และพิธีสรงน้ำ พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี กำหนดปฏิบัติธรรมประจำเดือน (13.30 น. อธิษฐานบวชเนกขัมมะ) 13 – 15 เมษายน 2567  14 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. พิธีสรงน้ำ พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ความเป็นมา ปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรก “เรือนธรรมโสฬส” พื้นที่ 180 ตารางเมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 และเปิดปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ณ เรือนธรรมโสฬส โดยคณะญาติธรรม-ชาวบ้านตำบลพักทัน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ทุกเดือน ในสัปดาห์ที่สอง และวันหยุดสำคัญ มาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ “เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์” (อาคารสองชั้น พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร)    

4กพ.2567 พิธีมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2567” (ปีที่15) ทุนละ 1,000 บาท รวม 212 ทุน 11 โรงเรียน

แฟ้มภาพ..4 กพ.2567 พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2567 (ปีที่ 15) 212 ทุน 11 โรงเรียน  แบบกรอกประวัตินักเรียนเข้ารับทุนปี2567 1) ขอให้กรอกประวัตินักเรียนผู้เข้ารับ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2567 (ปีที่ 15) และนำส่งอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 2) โปรดพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน เข้ารับมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมทั้งมอบหมายคุณครูนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯจำนวนดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ นักเรียน และ/หรือ โรงเรียน ที่ไม่มารับทุนในวัน-เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 3) โปรดตรงเวลา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมกัน 11 โรงเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น สู่ปีที่ 15 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2567 (ปีที่ 15) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 212 ทุน (212,000 บาท) รวม…

พิธีมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจําปี 2566 จำนวน 225 ทุน 10 โรงเรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น#14)

แฟ้มภาพ.. พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ 12 กุมภาพันธ์ 2566 แบบกรอกประวัตินักเรียนเข้ารับทุน2566 1) ขอให้กรอกประวัตินักเรียนผู้เข้ารับ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2566 และนำส่งอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 2) โปรดพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน เข้ารับมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมทั้งมอบหมายคุณครูนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯจำนวนดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ นักเรียน และ/หรือ โรงเรียน ที่ไม่มารับทุนในวัน-เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 3) โปรดตรงเวลา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมกัน 10 โรงเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น สู่ปีที่ 14 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จัดมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2566 * เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 225 ทุน (225,000 บาท) รวม 10 โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ * ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ…

ประกาศมอบ ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2565 จำนวน 182 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

  คลิกชมพิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 แบบกรอกประวัตินักเรียนเข้ารับทุน2565.. อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอแจ้งเปลี่ยนเวลา จัดบุญพิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2565 *** (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 182 ทุน รวม 182,000 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายชื่อ 8 โรงเรียน** ดังนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 43 ทุน โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ทุน โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี…

รายนามเจ้าภาพร่วมทำบุญปรับปรุงหลังคาโรงทาน เรือนทิพยทาน

งานปรับปรุงหลังคาโรงทาน เรือนทิพยทาน แก้ไขฝนตกรั่ว และเพิ่มจุดล้างจาน(2) ด้านทิศใต้ งานแล้วเสร็จ 26 สิงหาคม 2564 ความเป็นมา..พ.ศ.2553 โรงทาน เรือนทิพยทาน  เรียน คณะญาติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอเชิญร่วมทำบุญปรับปรุงหลังคาโรงทาน เรือนทิพยทาน และเพิ่มจุดล้างจาน (ด้านทิศใต้) ตามกำลังสะดวก หากมีส่วนเหลือจากทำบุญโรงทาน จะนำไปสมทบสร้าง เรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง ปิดรับเจ้าภาพในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 น. รวมยอดเงิน แจ้งให้เจ้าภาพทุกท่านได้รับทราบ  “ขอการสละทรัพย์ร่วมปรับปรุงโรงทาน เรือนทิพยทาน ให้เจ้าภาพทุกท่านพ้นทุกข์ทั้งกายและจิต ได้รับอานิสงส์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ สิ้นกาลนานเทอญ” โปรดแจ้งชื่อ-สกุล จำนวนเงิน เพื่อการบันทึกประกาศรายนามเจ้าภาพ 3 สิงหาคม 2564 เริ่มงานปรับปรุงหลังคา (งานแล้วเสร็จ วันที่ 26 สิงหาคม 2564) ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดย นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล มือถือ 0814245187 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน…

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ชวนร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง (เฟส 3)

30 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. พิธีบุญ รวมจิตเป็นหนึ่ง นำรายนามเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง (เฟส 3) ใส่บาตรหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ พระประธาน อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์  ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และอานิสงส์บุญสำเร็จในโอกาสนี้ ให้เจ้าภาพทุกท่านสมปรารถนา อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ชวนทำบุญสำเร็จ  ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่องานก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จสมบูรณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กระเบื้องพื้น อาคารเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง พื้นที่รวม 275 ตารางเมตร  ในตารางเมตรละ 224 บาท หรือทำบุญตามกำลังสะดวก+++  (23 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. ประกาศรวมยอดเงินทำบุญแจ้งแก่เจ้าภาพ +++ เงินทำบุญส่วนเพิ่มเติมรอบสุดท้ายนี้ จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างจนงานเสร็จสมบูรณ์ ที่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน 15 พฤศจิกายน 2564) โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล จำนวนทุน พิมพ์ท้ายข้อความประกาศนี้ หรือแจ้งผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก เพื่อบันทึกประกาศรายนามเจ้าภาพบนเว็บไซด์อุทยานธรรมฯ (โอนเงินเมื่อสะดวก) เงินทำบุญ ให้ตั้งนะโม 3 จบ อธิษฐานว่า.. “ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย” ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ นายพุฒิเศรษฐ์…

21 มีนาคม 2564 พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2564 ทุนละ 1,000 บาท (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) 168 ทุน

คลิกที่ภาพข้างบนชม..พิธีมอบทุนการศึกษา 168 ทุน 21 มีนาคม2564   จำนวน 7 โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ใบกรอกประวัติผู้รับทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์2564.. อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จัดมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2564 *** เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1000 บาท รวม 168 ทุน จำนวน 7 โรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 40 ทุน โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 40 ทุน โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 20 ทุน โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 20 ทุน โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน…

รายนามเจ้าภาพเจาะบ่อบาดาล สวนป่าปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (สระอโนดาต)

3 มีนาคม 2563 เจาะน้ำบาดาล ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เลขที่ 45-40663-0010 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล   เลขที่ 45-50663-0025 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รายนามเจ้าภาพเจาะบ่อบาดาล 6” ลึก 60 เมตร สวนป่าปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (สระอโนดาต) ค่าแรงขุดเจาะบาดาลรวม 72,000 บาท (เมตรละ 1,200 บาท) เงินทำบุญให้ ตั้งนะโม (3 จบ) อธิษฐาน “ขอการสละทรัพย์นี้ เพื่อช่วยชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ ได้รับความสุข” (ซื้อชุดปั๊มซับเมอร์สเอง SET-F071-TRI2011 /by Franklin, Schaefer ) 1. คุณวัลภา โลหวริตานนท์ (น้องแอน) กทม. 1,000 บาท* 2. คุณสมทรง กล้าปราบศึก (คุณแม่แดง) จ.สมุทรปราการ 5,000 บาท* 3. คุณอารี-คุณชุลีรัตน์-คุณอรชุน…

ประกาศมอบ ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2563 จำนวน 155 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

ประกาศมอบ ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2563 จำนวน 155 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

ทำบุญรับปีใหม่ 2563 “บุญด้านปัญญา” อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ”ประจำปี 2563 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 155 ทุน จำนวนเงินรวม 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน 6 โรงเรียนในท้องถิ่น ดังนี้.. 1. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 35 ทุน* 2. โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 30 ทุน* 3. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน* 4. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน* 5. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 10…

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ชวนร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม (เฟส 2)

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ชวนร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม (เฟส 2)

คลิกที่ภาพ..ชมแบบแปลนเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์  สถาปนิก คุณสุชาติ เลิศศรัณย์ (ภ-สถ.9504) 26 พ.ย.62 เสร็จเฟสแรก งานฐานราก และเทคานคอดิน เรียน ญาติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 3 หลัง …………ภาพงานก่อสร้าง เฟส 2 แล้วเสร็จ เมื่อ 27 ธันวาคม 2562…. เฟส 2 : งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ 182 แผ่น-พื้นหล่อในที่-หล่อเสา 34 ต้น   ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทุนละ 1,000 บาท หรือตามกำลังสะดวก (ไม่มีการแจกซอง) “ทุกท่านได้ใช้..ทุกท่านได้ให้ผู้อื่นใช้ เพื่องานวิปัสสนาธุระในพระพุทธศาสนา.” โปรดแจ้งชื่อ-สกุล จำนวนทุน พิมพ์ท้ายข้อความประกาศนี้ เพื่อบันทึกประกาศรายนามเจ้าภาพบนเว็บไซด์อุทยานธรรมฯ เงินทำบุญ ให้ตั้ง นะโม 3 จบ อธิษฐานว่า..”ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้า เป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย” กำหนดพิธีอนุโมทนายอดเงิน กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมกันนั่งสมาธิ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในวันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ 1 มกราคม 2563…

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black