แฟ้มภาพ..4 กพ.2567 พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2567 (ปีที่ 15) 212 ทุน 11 โรงเรียน 

แบบกรอกประวัตินักเรียนเข้ารับทุนปี2567
1) ขอให้กรอกประวัตินักเรียนผู้เข้ารับ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2567 (ปีที่ 15) และนำส่งอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันพิธีมอบทุนการศึกษาฯ
2) โปรดพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน เข้ารับมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมทั้งมอบหมายคุณครูนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯจำนวนดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ นักเรียน และ/หรือ โรงเรียน ที่ไม่มารับทุนในวัน-เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
3) โปรดตรงเวลา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมกัน 11 โรงเรียน

กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น สู่ปีที่ 15
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2567 (ปีที่ 15)
เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 212 ทุน (212,000 บาท) รวม 11 โรงเรียน ที่ตั้งในพื้นที่ใกล้เคียงอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
– พิธีมอบทุนฯ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

รายชื่อ 11 โรงเรียน ดังนี้ 

 1. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 40 ทุน
 2. โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ทุน
 3. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 15 ทุน
 4. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 10 ทุน
 5. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 14 ทุน
 6. โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 15 ทุน
 7. โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 14 ทุน
 8. โรงเรียนอนุบาลบางระจัน (วัดม่วงชุม) ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 10 ทุน
 9. โรงเรียนวัดหัวเด่น ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน 20 ทุน
 10. โรงเรียนวัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน 20 ทุน
 11. โรงเรียนวัดสนามชัย ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน14 ทุน

ประกาศ 19 มกราคม 2567
โดย อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) 081-4245187
ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

www.uthong-udomsub.com/wp


ทำบุญรับปีใหม่ 2567
กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น สู่ปีที่ 15
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2567” ทุนละ 1,000 บาท เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น
“มาร่วมแบ่งปันความสุข.. ด้วยหัวใจที่เป็นสุขยิ่ง”…

โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล จำนวนทุน (ยังไม่ต้องโอนเงิน) ในท้ายประกาศนี้ หรือช่องทางอื่นที่ท่านสะดวก หรือที่นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล 081-4245187 เพื่อบันทึกรายนามเจ้าภาพบนเพจเว็บไซด์นี้
โปรดแจ้งเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้  – 16 มกราคม 2567 เวลา 20.00 น.

– ให้โอนเงินทําบุญเมื่อสะดวก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
   ตั้งนะโม 3 จบ  อธิษฐานจิต..
   “ขอการสละทรัพย์นี้ ให้สติปัญญา ทั้งทางโลก ทางธรรม..”

ประกาศ 7 ธันวาคม 2566

โดย อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) 081-4245187
ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
www.uthong-udomsub.com/wp

… รายนามเจ้าภาพ ลำดับที่ 1 – 151 “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2567”
เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น
ทุนละ 1,000 บาท (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น สู่ปีที่ 15) รวม 212 ทุน

 1. คุณธัญญาภรณ์ บริพัชร์ธนโชติ (พี่ตุ๊ก) กทม.  1 ทุน*
 2. คุณบุญมี ปัญญาใส กทม. 2 ทุน*
 3. คุณสีรุ้ง อินวกูล และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1  ทุน*
 4. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
 5. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1 ทุน*
 6. คุณธนิยา รุจนเวชช์ กทม. 1 ทุน*
 7. คุณปัญจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล และครอบครัว จ.ร้อยเอ็ด 1 ทุน*
 8. คุณธารินี จันทร์สุมา และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 9. คุณสมัย – คุณณัฐยา สวรรณา (ร้านสมัยขาหมู) กทม. 1 ทุน*
 10. คุณนวลฉวี – คุณวิชา ธรรมยุทธสกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 11. คุณพุฒิเศรษฐ์ – คุณกองทุน – คุณภรพล จงสกุล กทม. 3 ทุน*
 12. คุณวันดี – คุณวรัญญู พุทธจันทร์ (น้องเหมียว – น้องใหม่) กทม. 3 ทุน*
 13. คุณจุฬพงศ์ มูลศาสตร์ (เต้ย) – คุณพรรทิพา วงษ์สมัน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 14. คุณณัฐหทัย สนใจยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กทม. 1 ทุน*
 15. คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กทม. 1 ทุน*
 16. คุณอารี – คุณชุลีรัตน์ – คุณอรชุน สวัสดี กทม. 3 ทุน*
 17. คุณปัฐมา ฐิตะเมธากุล กทม. 2 ทุน*
 18. นายเทพประทาน  เคลือบกำเหนิด กทม. 1 ทุน*
 19. อาจารย์ ไพฑูรย์ เรืองเพ็ง และครอบครัว จ.ร้อยเอ็ด 1 ทุน*
 20. คุณสโรชา บางพระไทยา จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
 21. คุณสิรวิชญ์ – คุณดวงสมร – คุณธนัท เจริญธรรมพจน์ กทม. 1 ทุน*
 22. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
 23. พ.ต.ปฐานัฏ – คุณแม่ลำใย ศรีวรรณรัตน์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ทุน*
 24. คุณชมณภัส  ทองสาร์ (น้องเก๋) อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
 25. คุณเพ็ญพิมล ลือขจร และครอบครัว (PTS Combination Co.,Ltd.) จ.นนทบุรี  4 ทุน*
 26. คุณกรณ์พงศ์ – ศรินภัสร์ กาญจนสารวิสิฐ (น้องนุช) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 27. คุณปฐมาวรรณ์ – คุณพิชญุตมิ์ กาญจนสารวิสิฐ จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 28. คุณประสิทธิ์ – คุณละออง มาชัยภูมิ กทม. 1 ทุน*
 29. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 3 ทุน*
 30. คุณปิยาภรณ์ กัลยาสิริ และครอบครัว (น้องผาว) จ.สระบุรี 1 ทุน*
 31. ดร.พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี กทม. 1 ทุน*
 32. คุณณภัสสรณ์ (พี่น้อย) – คุณอาทิตย์ โลหะญาณจารี และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 33. คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 34. คุณเลิศชาย ชื่นอุไทย และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 35. คุณวัชระ  ฟักสวัสดิ์ (น้องโอ๊ต) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2 ทุน* 
 36. คุณยอดพลอย สันติพรพงศ์ (น้องพลอย) – คุณมโน – ด.ญ.ทรัพยมัย – ด.ญ.แยมมี่ กิตติพัฒนาพงศ์  กทม. 1 ทุน*
 37. คุณพัชรินทร์ ตรีศูลยุทธ สหมิตรช้อปปิ้งมอลล์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
 38. คุณสมชาย ตรีศูลยุทธ และครอบครัว อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
 39. คุณธรรมรักษ์ – คุณธรรมนิตย์ กอสกุลธรรม กทม. 2 ทุน*
 40. คุณพนารัตน์ สร้อยศรีเมือง กทม. 1 ทุน*
 41. คุณสมนึก อมรศิริกุล และนางสาวชุติมา เกษมสมประดิษฐ์ (คุณแอ๊ะ) กทม. 2 ทุน*
 42. คุณปารณีย์ ณ ถลาง และครอบครัว (พี่นก) กทม. 1 ทุน*
 43. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
 44. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
 45. คุณพุทธพร สภานนท์ (ป้าต๋อย) กทม. 1 ทุน*
 46. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ และครอบครัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กทม. 2 ทุน*
 47. คุณทรงเกียรติ เตชะโพธิ์ไทร กทม. 1 ทุน*
 48. ดร.พีระ พัชรินทร์ตนะกุล และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 49. คุณปฎิภาน – คุณปาริฉัตร สวัสดี (น้องอ้อ) จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
 50. คุณมานพ งามเกียรติขจร และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 51. คุณจุสิน สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 52. คุณธัญญธร จรัณยานนท์ และครอบครัว (พี่แก้ว) จ.นครนายก 1 ทุน*
 53. คุณแม่เพ็ญสินี  ธนาเสรีสกุล จ.นครศรีธรรมราช 1 ทุน*
 54. คุณวรรณดาลักษณ์  ธนาเสรีสกุล  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 55. คุณแม่จำรูญ – คุณอำนาจ  ริยะสุ  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 56. คุณครู สุจิรา รักษ์จันทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา 2 ทุน*
 57. คุณไพรัช – คุณสุวรรณา อ่ำเผือก จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 58. คุณอังสุดา – คุณศุภพจน์ จิตสุภานันท์ และครอบครัว อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 1 ทุน*
 59. คุณเรืองศักดิ์ – คุณกรทิพ บุญยกิตานนท์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 60. คุณอานุภาพ – คุณคนึงนุช เจิดรังษี และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 ทุน*
 61. นางสาวอัญชิษฐา เลิศเหล่าสกุลพร และครอบครัว จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
 62. คุณแม่เจริญ คุ้มครอง จ.ลพบุรี 1 ทุน*
 63. คุณธวัชชัย อภัยจิตร และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 64. คุณชลิต – คุณจิราภรณ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
 65. คุณนภาพร สุขปราการ (อ้อ) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
 66. อาจารย์ รศ.นฤมล จียโชค และครอบครัว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 ทุน*
 67. คุณสุวัฒ สุยอย และครอบครัว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 ทุน*
 68. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน และครอบครัว กทม. 1 ทุน
 69. คุณธนิต – คุณวิเลขา ธรกิตติกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 70. คุณวัฒนีย์ วีรวัฒนาสิริกูล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 71. คุณแม่บุญเคียง สวนชัง กทม. 1 ทุน*
 72. คุณวัฒนา เพชรดี และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 73. คุณชมภูนุช สิริสำราญนุกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 74. คุณเกษรา ทรัพย์เหลือหลาย และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 75. ดร.พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์ และครอบครัว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กทม. 1 ทุน*
 76. คุณมัชฌิมา ผาสุขภักดิ์ (ลูกนิว) กทม. 1 ทุน*
 77. คุณเบญจมาศ วงศ์สุขดี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 78. คุณสุกัญญา พิพิธ (คุณแก้ว), คุณวรรณดี  อิ่มสำราญ จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
 79. คุณวิรัช – คุณพูนสิน – คุณปณต – คุณธนภัทร  รัตนเรืองจำรูญ จ.ปทุมธานี 2 ทุน*
 80. คุณชลัช – คุณเกษฎา – คุณพาดี – คุณพลัช  รัตนเรืองจำรูญ จ.ปทุมธานี 2 ทุน*
 81. คุณธีราภรณ์  ทองเนียม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 82. คุณจามรี  สายอุบล  กทม. 1 ทุน*
 83. นางสาว กมลชนก ตระกูลใจดี (น้องเนส) และนาย ธรรศวัฒน์ ถิ่นวงษ์ม่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. 2 ทุน*
 84. คุณพัชรพร ณ สงขลา (พี่พัช) กทม. 2 ทุน*
 85. คุณแก้ว จงพิพัฒนากูล และครอบครัว (พี่แก้ว) กทม. 1 ทุน*
 86. คุณขวัญชนก คล้ามสถิต และครอบครัว จ.นนทบุรี 2 ทุน*
 87. คุณไพศาล – คุณสุนีย์ กตัญญู (น้องต้น – น้องนี) กทม. 1 ทุน*
 88. คุณชิติพงศ์  อภิปิติอนันต์ และครอบครัว จ.ชลบุรี  2  ทุน*
 89. คุณหรรษา ฉายรัศมี และครอบครัว กทม. 2 ทุน*
 90. คุณพัชริกา เกตุแก้ว (รัตน์) และครอบครัวกทม. 1 ทุน*
 91. คุณยุทธพงศ์  สืบฟัก และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 92. คุณเริงรบ – คุณณัฐฐินี  บุณยชีวิตานนท์ จ.ชลบุรี  1  ทุน*
 93. คุณเตชินี – คุณเขมณัฐ  บุณยชีวิตานนท์ จ.ชลบุรี  1  ทุน*
 94. คุณแม่ สมบัติ  แก้วมุข จ.ปทุมธานี  1  ทุน* 
 95. คุณภุมรี รัศมีไพฑูรย์ (พี่ไน้) กทม. 1  ทุน*
 96. คุณกนกพร สกุลชัยศิลาฤทธิ์ (พี่หลิว) กทม. 1 ทุน*
 97. ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ  ชูแก้ว และครอบครัว (คุณโอ) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 98. คุณนพรัตน์  ลีนุกูล และครอบครัว (พี่ต่อ) กทม. 2 ทุน*
 99. คุณเกดกมล  เสนาวัตร และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 100. คุณปิยะฉัตร  บัวรอด (น้องปิ้น) – คุณรัชชานนท์  สีสด (น้องฮอลล์) จ.สมุทรปราการ 5 ทุน*
 101. คุณแม่ ดรุณี  แซ่ชิ้น (หม่ามี้) กทม.  2 ทุน*
 102. คุณพนอ – คุณสมหญิง – คุณนวัต – คุณนวิษ สัตยาพร  บริษัท แอนเจล แอดวานซ์ เทค จํากัด กทม.  3 ทุน*
 103. คุณเกศินี  นพรัตน์ (น้องนิ่ม) กทม. 2 ทุน*
 104. นางปาริฉัตร – นางสาวปุณยิกา  ขจิตระบิน กทม. 1 ทุน*
 105. นายโสภณัฐ – นายณัฐสันต์  ขจิตระบิน กทม. 1 ทุน*
 106. คุณชุติมา  เทพา และครอบครัว กิจสุวรรณวงศ์  กทม.  2 ทุน*
 107. คุณกฤศ – คุณกรปภา  โอประเสริฐ  กทม.  1 ทุน*
 108. คุณครู ปิยนุช  เรียมสันเที้ยะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กทม.  1 ทุน*
 109. คุณไพโรจน์  เกษมธรรมแสวง จ.ระยอง  1  ทุน*
 110. คุณสุนีรัตน์ จโนภาษ กทม. 1 ทุน*
 111. คุณจิตตานันท์ จโนภาษ กทม. 1 ทุน*
 112. คุณศราวุฒิ ขำงาม และคุณอรพรรณ  แก้วกันเนตร์ กทม. 1 ทุน*
 113. คุณกันยา  นิธิยานันท์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 114. คุณนริศฌา จงสกุล กทม. 2 ทุน*
 115. คุณปิติพร  รุจนเวชช์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 3 ทุน*
 116. คุณศุภกิจ  เลิศโกวิทย์ บริษัท เอสเคยู โปรฟิท จำกัด กทม. 5 ทุน*
 117. คุณครู ประทิน ประเสริฐยืนยง และครอบครัว อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  1  ทุน*
 118. คุณไพรินทร์ – คุณวันชัย  เพ็ชรรักษ์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  1 ทุน*
 119. คุณเมษา  ฉายากุล และครอบครัว จ.ภูเก็ต  5 ทุน*
 120. คุณชนน  พงษ์ทวีวิรัตน์  กทม. 1 ทุน*
 121. คุณประเมศฐ์  โสภณธรรมสิทธิ์  กทม. 1 ทุน*
 122. คุณพิตติภัชร์  โสภณธรรมสิทธิ์  กทม. 1 ทุน*
 123. คุณกรวิก  ตันพิพัฒน์  กทม.  1 ทุน*
 124. นางสาว อุไรรักษ์  ตันพิพัฒน์  กทม.  1 ทุน*
 125. นายอัครนันท์  ตันพิพัฒน์  กทม.  1 ทุน*
 126. คุณอุไร  ศรีพนมศักดิ์  กทม. 1 ทุน*
 127. คุณรัตนา  ติณสุรวัฒนา  กทม. 1 ทุน*
 128. คุณอรุณี   ติณสุรวัฒนา  กทม. 2 ทุน*
 129. คุณอารียา  ติณสุรวัฒนา  กทม. 2 ทุน*
 130. คุณอรพรรณ  ติณสุรวัฒนา  กทม. 2 ทุน*
 131. คุณธนวัฒน์  ติณสุรวัฒนา  กทม. 2 ทุน*
 132. คุณนงลักษณ์ อธิพงษ์อาภรณ์  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 2 ทุน*
 133. คุณณิชา ขุนอินทร์ และคุณแม่ (คุณหนิง) กทม. 3 ทุน*
 134. คุณกัญญ์กุลณัช  ผิตพงศ์ ร้านขนมเปี๊ยะ เล่ากิ้มกี่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  1 ทุน*
 135. คุณสมพร เกียรติจินดารัตน์ ( เจ้ไน้ ) กทม. 1 ทุน*
 136. นายแพทย์. ภัทรพล พิริยะตระกูล 1 ทุน* 
 137. นางชไมพร พิริยะตระกูล  กทม. 1 ทุน*
 138. คุณชนมน พิริยะตระกูล   กทม. 1 ทุน*
 139. คุณภาวิต พิริยะตระกูล   กทม. 1 ทุน*
 140. นายอภิสักข์ ปรีชานนท์  กทม. 1 ทุน*
 141. คุณพิมพรรณ ปรีชานนท์   กทม. 1 ทุน*
 142. ด.ช.อชิระ ปรีชานนท์   กทม. 1 ทุน* 
 143. ด.ญ.ไปรยา ปรีชานนท์   กทม. 1 ทุน*
 144. คุณชวลิต เกียรติจินดารัตน์  กทม. 1 ทุน*
 145. คุณจันทร์จิรา เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
 146. ด.ช.รชต เกียรติจินดารัตน์   กทม. 1 ทุน*
 147. คุณวริทธิ์ เกียรติจินดารัตน์   กทม. 1 ทุน*
 148. คุณแม่ มณี  เชี่ยวชาญ และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  2  ทุน*
 149. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 3 ทุน*
 150. คุณครู เกสินี  เมาวิรัตน์ และครอบครัว อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
 151. คุณวัชนันท์ เมธาสันต์ และครอบครัว จ.นนทบุรี 1 ทุน*

สรุป รายนามเจ้าภาพ ลำดับที่ 1 – 151 “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2567” (ปีที่ 15) ทุนละ 1,000 บาท จำนวนทุน รวม 212 ทุน (212,000 บาท)

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน

* ได้รับเงินทำบุญแล้ว
.. หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข..

“ขออาราธนาคุณพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และคุณความดีที่ได้ทำบุญทุนการศึกษาในโอกาสปีใหม่นี้ ให้ท่านเจ้าภาพสมปรารถนา ด้วยจิตเปี่ยมสุขอันยิ่ง เทอญ”

บันทึกรายนามเจ้าภาพล่าสุด  31 มกราคม 2567

สาธุกุศลจิตเจ้าภาพทุกท่าน
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) 081-4245187


หมายเหตุ.. “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” หมายถึง เงินทำบุญปีใหม่ พระประธาน ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จากผู้มีจิตศรัทธาที่ซึ่งอธิษฐานจิตทำบุญด้านปัญญา ถวายบูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) พระประธาน ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ณ สถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริบุญมงคลรับปีใหม่ (ทุกปี) โดยอุทยานธรรมฯ นำเงินทั้งหมด มาจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น (แบบไม่เจาะจง)
..ขั้นตอนพิธีมอบทุนการศึกษาฯ จะนำเด็กๆ กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วนำนั่งสมาธิโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนรับมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่จิตเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์
..ทุนการศึกษาฯ จัดเป็นบุญด้านปัญญา ให้อานิสงส์ทางปัญญา เหมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิต ให้มองเห็นทางแก้ไขปัญหา ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และได้รับคำแนะนำช่วยเหลือไม่สิ้นหนทางฯ

ความเป็นมา.. ในปี พ.ศ. 2553 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้ชักชวนคณะญาติธรรม จัดเลี้ยงอาหารวันเด็ก และเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ในวันเด็ก ให้โอกาสเด็กๆ ในท้องถิ่น ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้สนุกสนานในพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งในอดีต ไม่เคยมีการจัดงานวันเด็กขึ้นเลย โดยอุทยานธรรมฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารในวันเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ เข้าร่วมจัด “โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็กให้น้องอิ่มท้อง” โดยเพิ่มกิจกรรมนำเด็กๆ เล่นเกมส์สนุกสนาน พร้อมแจกของรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน และต่อมาได้มีผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กทุกปี จนถึง 10 ปี คณะผู้จัดงานวันเด็กอุทยานธรรมฯ “ล้วนสูงวัย” ไม่สะดวก จึงยุติการจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2563 แต่ยังคงจัดมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์”

ด้วยแนวคิด ..การแบ่งปันโอกาสที่ดีจากสังคมเมืองสู่สังคมท้องถิ่น “ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ” บ่มเพาะความทรงจำ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นวัยเยาว์ เติบโตควบคู่คุณธรรมจริยธรรมฯ
มาร่วมสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันกับเรา เพราะเราเชื่อว่า..เด็กๆ ซึ่งถูกบ่มเพาะให้จริยธรรมเกิดขึ้นในจิต จะเติบโตเป็น “กำแพงสีขาว” ให้กับท้องถิ่น มาร่วมกันสร้างกำแพงสีขาว แบ่งปันประโยชน์ส่วนตน/ส่วนเหลือ/ส่วนที่ต้องการให้/ส่วนที่สามารถให้ได้..เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในท้องถิ่น และสังคมไทย ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
“ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ..บ้านหลังที่สองของคุณ”


แฟ้มภาพ.. พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ 12 กุมภาพันธ์ 2566

 

One thought on “4กพ.2567 พิธีมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2567” (ปีที่15) ทุนละ 1,000 บาท รวม 212 ทุน 11 โรงเรียน”

 1. ยินดีร่วมทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black