4กพ.2567 พิธีมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2567” (ปีที่15) ทุนละ 1,000 บาท รวม 212 ทุน 11 โรงเรียน

แฟ้มภาพ..4 กพ.2567 พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2567 (ปีที่ 15) 212 ทุน 11 โรงเรียน  แบบกรอกประวัตินักเรียนเข้ารับทุนปี2567 1) ขอให้กรอกประวัตินักเรียนผู้เข้ารับ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2567 (ปีที่ 15) และนำส่งอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 2) โปรดพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน เข้ารับมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมทั้งมอบหมายคุณครูนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯจำนวนดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ นักเรียน และ/หรือ โรงเรียน ที่ไม่มารับทุนในวัน-เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 3) โปรดตรงเวลา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมกัน 11 โรงเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น สู่ปีที่ 15 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2567 (ปีที่ 15) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 212 ทุน (212,000 บาท) รวม…

พิธีมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจําปี 2566 จำนวน 225 ทุน 10 โรงเรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น#14)

แฟ้มภาพ.. พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ 12 กุมภาพันธ์ 2566 แบบกรอกประวัตินักเรียนเข้ารับทุน2566 1) ขอให้กรอกประวัตินักเรียนผู้เข้ารับ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2566 และนำส่งอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 2) โปรดพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน เข้ารับมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมทั้งมอบหมายคุณครูนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯจำนวนดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ นักเรียน และ/หรือ โรงเรียน ที่ไม่มารับทุนในวัน-เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 3) โปรดตรงเวลา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมกัน 10 โรงเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น สู่ปีที่ 14 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จัดมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2566 * เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 225 ทุน (225,000 บาท) รวม 10 โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ * ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ…

ประกาศมอบ ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2565 จำนวน 182 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

  คลิกชมพิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 แบบกรอกประวัตินักเรียนเข้ารับทุน2565.. อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอแจ้งเปลี่ยนเวลา จัดบุญพิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2565 *** (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 182 ทุน รวม 182,000 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายชื่อ 8 โรงเรียน** ดังนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 43 ทุน โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ทุน โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี…

21 มีนาคม 2564 พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2564 ทุนละ 1,000 บาท (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) 168 ทุน

คลิกที่ภาพข้างบนชม..พิธีมอบทุนการศึกษา 168 ทุน 21 มีนาคม2564   จำนวน 7 โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ใบกรอกประวัติผู้รับทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์2564.. อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จัดมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2564 *** เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1000 บาท รวม 168 ทุน จำนวน 7 โรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 40 ทุน โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 40 ทุน โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 20 ทุน โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 20 ทุน โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน…

ประกาศมอบ ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2563 จำนวน 155 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

ประกาศมอบ ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2563 จำนวน 155 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

ทำบุญรับปีใหม่ 2563 “บุญด้านปัญญา” อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ”ประจำปี 2563 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 155 ทุน จำนวนเงินรวม 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน 6 โรงเรียนในท้องถิ่น ดังนี้.. 1. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 35 ทุน* 2. โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 30 ทุน* 3. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน* 4. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน* 5. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 10…

ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2562 รวม 242 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2562 รวม 242 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

คลิกชมแฟ้มภาพพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 16 กุมภาพันธ์ 2562 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ”ประจำปี 2562 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 242 ทุน จำนวนเงินรวม 242,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้.. 1. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 32 ทุน 2. โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 30 ทุน 3. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน 4. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน 5. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 10…

ส่งมอบความสุขในวันเด็ก และมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2562 จำนวน 242 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

ส่งมอบความสุขในวันเด็ก และมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2562 จำนวน 242 ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ”ประจำปี 2562   ทุนละ 1,000 บาท จำนวนทุนรวม 242 ทุน จำนวนเงินรวม 242,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน จำนวน 10 โรงเรียนในท้องถิ่น โปรดคลิกลิ้งค์บรรทัดแรก.. อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ส่งมอบความสุขในวันเด็ก 12 ม.ค.62 และขอเชิญเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2562 (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพร่วมเลี้ยงอาหาร, จัดกิจกรรมนำเด็กๆ เล่นเกมส์สนุกสนาน และมอบของขวัญให้อุทยานธรรมฯ เพื่อมอบในวันเด็ก ..ขอพรหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ให้เจ้าภาพทุกท่านสมปรารถนา  ขอเชิญร่วม กิจกรรมสิริบุญมงคลรับปีใหม่ 2562 ..ร่วมแบ่งปันความสุข..ด้วยหัวใจที่เป็นสุขยิ่ง.. “ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ” สิริบุญมงคลรับปีใหม่ 2562 (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) 1) เลี้ยงอาหารวันเด็ก วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30-13.00 น. 1.1 คุณสุรีย์ ภู่คำ (คุณเรียม) และคณะ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ร่วมเลี้ยงหอยทอด*…

ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี ๒๕๖๑ รวม ๑๙๒ ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี ๒๕๖๑ รวม ๑๙๒ ทุน (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

  อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ” ประจำปี ๒๕๖๑ ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวนทุนรวม ๑๙๒ ทุน จำนวนเงินรวม ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น จำนวน ๙ โรงเรียน ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๓๐ ทุน ๒. โรงเรียนวัดห้วย ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๓๐ ทุน ๓. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๑๕ ทุน ๔. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๑๕ ทุน ๕. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๑๐ ทุน ๖. โรงเรียนชุมชนวัดม่วง ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๔๐ ทุน ๗. โรงเรียนวัดหัวเด่น ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน ๒๐ ทุน…

ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ” ประจำปี ๒๕๖๐ (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ” ประจำปี ๒๕๖๐ (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)

– คลิกชมแฟ้มภาพพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๒๖๙ ทุน ๑๒ โรงเรียน  อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ประกาศมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ” ประจำปี ๒๕๖๐ ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวนทุนรวม ๒๖๙ ทุน จำนวนเงินรวม ๒๖๙,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น จำนวน ๑๒ โรงเรียน ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๓๐ ทุน ๒. โรงเรียนวัดห้วย ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๓๐ ทุน ๓. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๒๐ ทุน ๔. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๒๐ ทุน ๕. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๑๐ ทุน ๖. โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน…

เลี้ยงอาหารในวันเด็ก และเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ปี 2559

เลี้ยงอาหารในวันเด็ก และเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ปี 2559

เลี้ยงอาหารในวันเด็ก และเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ปี 2559  12 months ago April 2, 2016 phuthiseth ขอเชิญร่วม กิจกรรมสิริบุญมงคลรับปีใหม่ 2559 ..ร่วมกันแบ่งปันในสังคมท้องถิ่น “ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ” “กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น” เลี้ยงอาหารในวันเด็ก และมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน (วันที่ 13 ก.พ.59) ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1) เลี้ยงอาหารในวันเด็ก “วันเด็กของฉัน” ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี – วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.30-13.00 น. * คลิกชม..ภาพเลี้ยงอาหารในวันเด็ก 9 มกราคม 2559 2) ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2559 ทุนละ 500 บาท เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น 2.1 ประกาศรายนามเจ้าภาพ“ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2559 เจ้าภาพ 123…

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black