อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ปรับปรุงห้องส้วม และติดตั้งรั้วไม้บังตา แล้วเสร็จ ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน

15 มกราคม 2562 บันทึกงานแล้วเสร็จ ปรับปรุงห้องส้วม+อาบน้ำ 9 ห้อง และติดตั้งรั้วไม้บังตาคอนวูด ชมรายละเอียดคลิกที่ภาพ..

 

แปลนปรับปรุง ห้องส้วม+อาบน้ำ รวม 9 ห้อง อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ 

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ชวนร่วมปรับปรุง ห้องส้วม+อาบน้ำ รวม 9 ห้อง (เรือนสุขาวดี 8 ห้อง+เรือนธรรมโสฬส 1 ห้อง)*
ด้วยชำรุดตามอายุการใช้งาน 10 ปี จึงปรับปรุงใช้สุขภัณฑ์แบบนั่งราบ พร้อมราวจับพยุงตัว, ชุดบานประตู, ติดมุ้งลวด-ฝ้าเพดาน, เทคอนกรีตพื้นที่ชำรุด, ติดตั้งไม้รั้วบังตา, ปูกระเบื้อง-ไฟฟ้า-ประปา-สี และอื่นๆ ให้สะดวกเหมาะสมทุกเพศวัย สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
จึงขอเชิญทำบุญ ร่วมปรับปรุงตามกำลังสะดวก เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย (ไม่มีการแจกซอง)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล จำนวนเงิน พิมพ์ท้ายข้อความประกาศนี้ เพื่อบันทึกประกาศบนเว็บไซต์อุทยานธรรมฯ ยังไม่ต้องโอนเงิน (โอนเงินภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 หรือตามสะดวก)
เงินทำบุญให้
ตั้งนะโม 3 จบ
ให้อธิษฐานว่า..”ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย”

ด้วยปิดรับเจ้าภาพร่วมทำบุญปรับปรุง ห้องส้วม+อาบน้ำ รวม 9 ห้อง ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 เวลา 21.00 น. นั้น
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอแจ้ง
กำหนดวัน อนุโมทนายอดเงิน กองบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมปรับปรุง ห้องส้วม+อาบน้ำ รวม 9 ห้อง ร่วมนั่งสมาธิพร้อมกัน นำรายชื่อเจ้าภาพ รวมยอดเงิน ใส่บาตรพระประธาน “หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (10-11 พ.ย.61 จัดบวชเนกขัมมะ) เจ้าภาพที่มีรายชื่อยังคงโอนเงินร่วมทำบุญได้ตามปกติ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หรือตามที่ท่านสะดวก

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน
นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล 0814245187
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
“ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ..บ้านหลังที่สองของคุณ”

www.uthong-udomsub.com

ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2561

*เริ่มปรับปรุงในเดือนพฤศจิกายน 2561 ประมาณการงบปรับปรุง 1 แสนบาท โดยเงินทำบุญหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์
ระยะเวลาปรับปรุงโดยประมาณ 45 วัน (ภายในเดือนธันวาคม 2561)
ปิดรับเจ้าภาพ เมื่อยอดเงินเพียงพอตามประมาณการงบปรับปรุง 1 แสนบาท

ประกาศรายนามเจ้าภาพร่วมปรับปรุง ห้องส้วม+อาบน้ำ รวม 9 ห้อง
“ขอการสละทรัพย์ทำบุญของเราทั้งหลายเป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย..”
1. คุณสมทรง กล้าปราบศึก (คุณแม่แดง) จ.สมุทรปราการ 2,000 บาท*
2. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน) จ.สมุทรปราการ 1,000 บาท*
3. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) กทม. 1,000 บาท*
4. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 2,000 บาท*
5. คุณปิยะฉัตร บัวรอด (น้องปริ้น) จ.สมุทรปราการ 3,000 บาท*

6. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น (หม่ามี้ น้องฝน) กทม. 1,000 บาท*
7. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ และครอบครัว (น้องรุ) จ.ฉะเชิงเทรา 1,000 บาท*
8. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ (น้องอ้น) และครอบครัว กทม. 1,000 บาท*
9. คุณสุกัญญา  พิพิธ (คุณแก้ว) จ.สุพรรณบุรี 500 บาท*
10. คุณปฏิภาณ-คุณปาริฉัตร สวัสดี (น้องอ้อ) จ.ฉะเชิงเทรา 2,000 บาท*
11. คุณพุฒิเศรษฐ์ – คุณกองทุน – นางสาวนริศฌา – ด.ช.ภรพล จงสกุล 3,000 บาท*
12. คุณภุมรี รัศมีไพฑูรย์ (พี่ไน้) – คุณกนกพร สกุลชัยศิลาฤทธิ์ (พี่หลิว) กทม. 500 บาท*
13. คุณดลนภา มุขจั่น (พี่ดล) กทม. 500 บาท*
14. อาจารย์ ปิติพร รุจนเวชช์ (น้องก้อย, มจธ.) 1,000 บาท*
15. คุณณฐมน ฉัตรปวีณเดช และครอบครัว กทม. 1,000 บาท*
16. คุณแม่ชลอ-นางสาวนภาพร สุขปราการ (พี่อ้อ) จ.สมุทรปราการ 1,000 บาท*
17. อาจารย์ เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 2,000 บาท*
18. ครอบครัว ทัชชานันท์ ทองสาร์ (น้องเก๋) จ.สุพรรณบุรี 1,000 บาท*
19. นายนิรัติศัย-นางพัชรา-น.ส.นิศารัตน์ เมฆมณี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,000 บาท*
20. คุณพรทิพย์ เกตุทอง (น้องทิพย์) จ.สมุทรปราการ 1,000 บาท*
21. คุณปราณี – คุณสรารัตน์ แซ่หว่อง (พี่ฟ้า-น้องเม) กทม. 2,000 บาท*
22. คุณจุสิน-คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 1,000 บาท*
23. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1,500 บาท*
24. คุณรวีวรรณ อมรกิจวณิชย์ และครอบครัว (คุณแต๋ว) จ.สมุทรสาคร 1,000 บาท*
25. คุณอารี-คุณชุลีรัตน์-คุณอรชุน สวัสดี กทม. 1,000 บาท*
26. คุณกนกวรรณ กรรษา และครอบครัว (ปลัดอ้อย) จ.ร้อยเอ็ด 1,000 บาท*
27. คุณปารณีย์ ณ ถลาง และครอบครัว (พี่นก) กทม. 1,000 บาท*
28. คุณพูนสิน รัตนเรืองจำรูญ และครอบครัว (พี่พูน) จ.ปทุมธานี 1,000 บาท*
29. คุณปิยวรรณ์ ปิยศรีภิรมย์ (พี่วัน) กทม. 500 บาท
30. คุณจันจิรา ตุ้มชัยพร (น้องเอ๋) มจธ.(บางมด) กทม. 2,000 บาท*
31. คุณสมัย สวรรณา-คุณณัฐยา สาระกุล (ร้านสมัยขาหมู) กทม. 500 บาท*
32. อาจารย์แพทย์หญิง ผศ.ดร.วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 3,000 บาท*
33. คุณพรพิมล หาญภักดี และครอบครัว (พี่เล็ก) จ.สมุทรสาคร 1,000 บาท*
34. คุณวิศรุต-คุณวิษณุพงศ์ รักษ์โพธิ์เขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1,000 บาท*
35. คุณโสภณ-คุณสุวรรณา มาคะผล (พี่โส-พี่นุ้ย) กทม. 500 บาท*
36. คุณณัฐวุฒิ-คุณชัชวรรณ อติรัตน์ และครอบครัว กทม. 500 บาท*
37. คุณแม่กิมเอ็ง แซ่เอี๊ยะ และครอบครัว เหลืองจิตวัฒนา กทม. 500 บาท*
38.
 คุณธิดารัตน์ เหมรังคะ (น้องเก๋) กทม. 900 บาท*
39. คุณแม่อำนวย เผือกยิ้ม กทม. 100 บาท*
40. คุณสังวาลย์ สุขสามดาว จ.สมุทรสาคร 1,000 บาท*
41. คุณอนุชิต ธูปเหลือง และครอบครัว (บมจ.ทีโอที) กทม. 500 บาท*
42. คุณชัยพร รุ่งหิรัญญาเทพ กทม. 1,000 บาท*
43. คุณพัชรี ศาสตราวาหา กทม. 1,000 บาท*
44. คุณอริสา ศาสตราวาหา กทม. 1,000 บาท*
45. ครอบครัว ไตรสารวัฒนะ กทม. 1,000 บาท*
46. นางสุฐิรา เจนวิทยะเวชกุล กทม. 500 บาท*
47. คุณแม่ฉวี โชคประสพ กทม. 1,000 บาท*
48. คุณจันทรวรรณ เตชะไตรศร และครอบครัว กทม. 600 บาท*
49. คุณสุรพงษ์ สรรพิทักษ์เสรี กทม. 2,000 บาท*
50. คุณอมรรัตน์ อริยะบุญสกุล กทม. 2,000 บาท*
51. คุณบัณฑิต สิปิยารักษ์ กทม. 2,000 บาท*
52. คุณวิสาน อิสราพานิช กทม. 2,000 บาท*
53. คุณประสิทธิ์-คุณละออง มาชัยภูมิ (น้องละ, รพ.รามาธิบดี) กทม. 1,000 บาท*
54. คุณสุภรารัตน์ Kaul (น้องปุย) ประเทศเยอรมัน 300 บาท*
55. คุณธนิยา รุจนเวชช์ (น้องกวาง) กทม. 500 บาท*
56. คุณสุฐิรา เจนวิทยะเวชกุล กทม. 500 บาท*
57. นายพีรพัฒน์ ตันเจริญ กทม. 2,000 บาท*
58. คุณวรนุช ฉันท์บุญญวัฒน์ กทม. 1,000 บาท*
59. คุณทิพวรรณ สระน้ำ และครอบครัว (น้องติ๋ม, บมจ.ทีโอที) กทม. 500 บาท*
60.
 คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน และครอบครัว กทม. 1,000 บาท*

61. บริษัท ตั้งธนไพศาล จำกัด กทม. 1,000 บาท*
62. หจก.สินพูนทรัพย์ กทม. 1,000 บาท*
63. บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (Cyber Cube) กทม. 1,000 บาท*
64. คุณวิโรจน์ อรุณรัตนากุล กทม. 500 บาท*
65. คุณเพ็ญศรี แซ่เล้า และครอบครัว กทม. 300 บาท*
66. ด.ญ.กวินทิพย์ ทิมขำ จ.นนทบุรี 500 บาท*
67. คุณประเสริฐ ธรรมรักษาสิทธิ์ (อาเจ็กหมง) กทม. 500 บาท*
68. คุณกอบกุล ถีระวงษ์ กทม. 1,000 บาท*
69. คุณชิติพงศ์ อภิปิติอนันต์ และครอบครัว จ.ชลบุรี 1,000 บาท*
70. คุณแม่รัชดา เก่งตรง (น้องผึ้ง-อัญชนา) กทม. 200 บาท*
71. คุณกิมเฮียง แซ่ตั้ง (เจ้เฮียง) กทม. 200 บาท*
72. คุณชูชาติ จอมคำสิงห์ และครอบครัว กทม. 200 บาท*
73. คุณกาญจนา คำหอมกุล และครอบครัว กทม. 500 บาท*
74. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ และครอบครัว (อาจารย์ปู, มจธ.) กทม. 1,000 บาท*
75. คุณดำริห์ เกรียงประเสริฐ และครอบครัว จ.นนทบุรี 1,000 บาท*
76. คุณหย่งฮั้ว แซ่ลิ้ม (เจ้ฮั้ว) กทม. 500 บาท*
77. คุณป้วยจวง แซ่ลี้ (เจ้จวง) กทม. 500 บาท*
78. คุณชนากานต์ ประเทืองสวัสดิ์ (พี่คิ้ม) กทม. 1,000 บาท*
79. คุณนิชานันท์ สิริวัฒนานุกุล (พี่เอ้ง) กทม. 1,000 บาท*
80. คุณมาลี ลักษณอิตถี กทม. 1,000 บาท*
81. คุณศิริพร สินธุไชย (คุณใหม) กทม.1,000 บาท*
82. พ.ต.ปฐานัฏ – คุณแม่ลำใย  ศรีวรรณรัตน์ อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 500 บาท*
83. นางลำใย ศรีวรรณรัตน์ จ.นครปฐม 500 บาท*
84. คุณรมย์ธีรา ไตรพิจารณ์ และครอบครัว (หมอเพ็ญ) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1,000 บาท*
85. คุณแม่บุญเล็ก เข็มอำนาจ และครอบครัว กทม. 1,000 บาท*
86. คุณเพชร และครอบครัว กทม. 2,000 บาท*
87. คุณพรรัตน์ ม้าวิไล และครอบครัว กทม. 1,000 บาท*
88. คุณชนะพล และคุณกนกพล อนุกูลพาณิชย์ กทม. 200 บาท*
89. คุณปุณณพินทุ์ สุขกลึง และครอบครัว กทม. 500 บาท*
90. ด.ญ.ปุญญิศา พรเลิศทรัพย์สิน กทม. 100 บาท*
91. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ (น้องอ้น) กทม. 1,000 บาท อุทิศกุศลแด่ คุณแม่เสริมสิริ วิจัยสุตกิจ*
92. อาจารย์ละเอียด เพ็งโสภา (มจธ.) จ.ราชบุรี 1,000 บาท*
93. คุณพ่อกล้า คงเวียง และคุณแม่ยุพิน สมวาจา จ.สมุทรปราการ 300 บาท*
94. คุณแก้ว จงพิพัฒนากูล และครอบครัว (บมจ.ทีโอที) กทม. 500 บาท*
95. คุณธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา และครอบครัว กทม. 2,000 บาท*
96. คุณบุญเคียง สวนชัง กทม. 1,000 บาท*
97. คุณภารดี ประเสริฐยืนยง และครอบครัว (น้องส้ม) อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1,000 บาท*
98. คุณเชิดชัยฯ จ.ฉะเชิงเทรา 500 บาท*
99. ญาติธรรมคุณรุจิราฯ จ.ฉะเชิงเทรา รวม 1,000 บาท* (คุณชมพูนุช พาภักดี 100, คุณรัตนา กอบบุญ 200, คุณสุพจน์ จันดากุศลชู 100, คุณไพเราะ ดำรงสุทธิพงศ์ 200, คุณอัญชรีรัตน์ คัยนันทน์ 100, คุณประทุม อุทธิยา 200, คุณปณาลี ธรรมประดิษฐ์ 100 บาท)
100. คุณลักขณา วิจัยสุตกิจ (พี่ณา) กทม. 1,000 บาท*
101. คุณณุวัสฐ์ อดิจารุพันธุ์ กทม. 500 บาท*
102. คุณธีรวัตร์ อดิจารุพันธุ์ กทม. 100 บาท*
103. คุณจินดารัตน์ วิจัยสุตกิจ (น้องดา) กทม. 500 บาท*

 • สรุป 1 พ.ย.61 เวลา 21.00 น. เจ้าภาพ 103 ลำดับ ยอดเงินรวม 101,000 บาท 
  ปิดรับเจ้าภาพแล้ว ด้วยยอดเงินเพียงพอตามประมาณการงบปรับปรุง 1 แสนบาท
  ผู้ร่วมทำบุญ กองบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมปรับปรุง ห้องส้วม+อาบน้ำ รวม 9 ห้อง..ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คุณมานิตย์ เชี่ยวชาญ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1,000 บาท*, ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  กทม.500 บาท*, คุณบุญมี จงเชิดพันธุ์ กทม. 1,000 บาท*, คุณพัชนี แดงสุภา กทม. 200 บาท*, คุณวาสนา คุ้มรักษา กทม. 300 บาท*, คุณสงกรานต์ คำสี ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 500 บาท* , คุณอำนาจ ตุลยสิงห์ (ร้านอาณาจักรกระจกสิงห์บุรี) จ.สิงห์บุรี 600 บาท*,  คุณวันดี-คุณวรัญญู พุทธจันทร์ (น้องเหมียว-น้องใหม่) กทม. 1,000 บาท* และคณะญาติธรรม ร่วมใส่บาตรหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ รวม 2,720 บาท* , ครอบครัว ธนญาธรณ์ (อ้วน-เบ็ญ-บี-แต๊งค์) กทม. 1,000 บาท* ,  คุณวัลภา โลหวริตานนท์ (น้องแอน) กทม. 1,000 บาท*

..หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข..
* ได้รับเงินทำบุญแล้ว (โอนเงินทำบุญ ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 หรือตามสะดวก)

3 thoughts on “รายนามเจ้าภาพร่วมปรับปรุง ห้องส้วม+อาบน้ำ รวม 9 ห้อง อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์”

 1. ร่วมทำบุญด้วย 1,000 บาท กรุณาแจ้งบัญชีรับโอนเงินด้วยค่ะ

  1. บันทึกเจ้าภาพลำดับ 68. คุณกอบกุล ถีระวงษ์ กทม. 1,000 บาท ส่งเลขบัญชีทำบุญ ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ให้ทางเมลแล้ว สาธุกุศลจิต ครับ

 2. ร่วมบุญด้วยครับ
  ดร.ประพจน์ ตรีจันทร์ทองและคุณจันทร์จีรา ตรีจันทร์ทอง 1000 บาทครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black