30 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. พิธีบุญ รวมจิตเป็นหนึ่ง นำรายนามเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง (เฟส 3) ใส่บาตรหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ พระประธาน อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ 
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และอานิสงส์บุญสำเร็จในโอกาสนี้ ให้เจ้าภาพทุกท่านสมปรารถนา

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ชวนทำบุญสำเร็จ  ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่องานก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จสมบูรณ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กระเบื้องพื้น อาคารเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง พื้นที่รวม 275 ตารางเมตร  ในตารางเมตรละ 224 บาท หรือทำบุญตามกำลังสะดวก+++ 

(23 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. ประกาศรวมยอดเงินทำบุญแจ้งแก่เจ้าภาพ +++ เงินทำบุญส่วนเพิ่มเติมรอบสุดท้ายนี้ จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างจนงานเสร็จสมบูรณ์ ที่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน 15 พฤศจิกายน 2564)

โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล จำนวนทุน พิมพ์ท้ายข้อความประกาศนี้ หรือแจ้งผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก เพื่อบันทึกประกาศรายนามเจ้าภาพบนเว็บไซด์อุทยานธรรมฯ (โอนเงินเมื่อสะดวก)

เงินทำบุญ
ให้ตั้งนะโม 3 จบ
อธิษฐานว่า.. “ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย”

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ
นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล 081-4245187
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
ประกาศ 4 ตุลาคม 2564

ประกาศรายนามเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง (เจ้าภาพ กระเบื้องพื้น)
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และอานิสงส์บุญสำเร็จในโอกาสนี้ ให้ทุกท่านสมปรารถนา

 1. คุณปิติพร รุจนเวชช์ บมจ.NT กทม. รวม 1,000 บาท***
 2. คุณวันดี – คุณวรัญญู พุทธจันทร์ (น้องเหมียว-น้องใหม่) กทม. 2,240 บาท***
 3. คุณสุวัฒ สุยอย และครอบครัว กทม. 1,000 บาท***
 4. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) จ.สมุทรปราการ 1,000 บาท***
 5. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน) จ.สมุทรปราการ 2,000 บาท***
 6. คุณแม่สมทรง กล้าปราบศึก – คุณปิยะฉัตร บัวรอด  (คุณแม่แดง-น้องปริ้นส์) จ.สมุทรปราการ 5,000 บาท***
 7. คุณพัชรินทร์ – คุณพิณรัตน์ ตรีศูลยุทธ (เจ้ง) สหมิตรช้อปปิ้งมอลล์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1,000 บาท***
 8. คุณสมชาย ตรีศูลยุทธ และครอบครัว อ.กันตัง จ.ตรัง 1,000 บาท***
 9. คุณยุทธพงศ์ สืบฟัก และครอบครัว (พี่ฟัก) กทม. 1,000 บาท***
 10. อาจารย์อารี – คุณชุลีรัตน์ – คุณอรชุน สวัสดี (พี่อารี-พี่อี๊ด-น้องอาร์ค) กทม. 2,000 บาท***
 11. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1,000 บาท***
 12. คุณไพรัช – คุณสุวรรณา อ่ำเผือก จ.นนทบุรี 1,000 บาท***
 13. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ และครอบครัว (น้องอ้น) กทม. 1,000 บาท***
 14. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ (น้องรุ) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1,000 บาท***
 15. คุณกรทิพ – คุณเรืองศักดิ์ บุญยกิตานนท์ และครอบครัว กทม. 1,000 บาท***
 16. คุณอาทิตย์ – คุณณภัสสรณ์ โลหะญาณจารี และครอบครัว (พี่น้อย-พี่อาทิตย์) กทม. 1,000 บาท***
 17. นายพุฒิเศรษฐ์ – นางกองทุน, นางสาวนริศฌา – นายภรพล จงสกุล กทม. 4,448 บาท***
 18. คุณรุจิรา – คุณวิรัช เชาว์ชาญกิจ และครอบครัว (ไน้-รัช) อ.กันตัง จ.ตรัง 1,000 บาท***
 19. คุณปิยะวดี พรวัฒนาเจริญ และครอบครัว (น้องเจี๊ยบ) กทม. 500 บาท***
 20. คุณครูอังชัน รักษาสีมันต์ และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 500 บาท***
 21. อาจารย์ พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์ และครอบครัว (อาจารย์ตอย) กทม. 2 ตารางเมตร (448 บาท) ***
 22. คุณวณิชยา วงศ์ษา (น้องตุ้ม) กทม. 2 ตารางเมตร (448 บาท)***
 23. คุณสมัย สวรรณา –  คุณณัฐยา สาระกุล (ร้านสมัยขาหมู ซอยประชาอุทิศ 45) เขตทุ่งครุ กทม. 1,000 บาท***
 24. คุณสิร์ชนม์ – คุณชาญชัย ฉันทานุรักษ์ กทม. 1,000 บาท***
 25. คุณจันจิรา ตุ้มชัยพร (น้องเอ๋) มจธ.(บางมด) กทม. 1,000 บาท***
 26. คุณระวีวรรณ บางพระไทยา และครอบครัว (คุณแต๋ว) จ.สมุทรสาคร 500 บาท***
 27. คุณบังอร แก้วมุข (น้องอ้อ) บมจ.NT กทม. 500 บาท***
 28. คุณอังสุดา – คุณศุภพจน์ จิตสุภานันท์ และครอบครัว (จิ๋ม) จ.ตรัง 1,000 บาท***
 29. คุณนิธิรุจน์ สิริรุจิพัฒน์ จ.ตรัง 1,000 บาท***
 30. อาจารย์ รศ.นฤมล จียโชค และครอบครัว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000 บาท***
 31. คุณเพ็ญพิมล ลือขจร (น้องอุ๋ย) และครอบครัว (PTS Combination Co.,Ltd.) จ.นนทบุรี 2,016 บาท***
 32. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน (พี่พร) กทม. 1,000 บาท***
 33. คุณชลิต – คุณจิราภรณ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร และครอบครัว (น้องไก่) กทม. 1,000 บาท***
 34. คุณไพศาล-คุณสุนีย์ กตัญญู (น้องต้น-น้องนี) กทม. 500 บาท***
 35. คุณวีราภรณ์ – คุณวิโรจน์ หทัยมาลา กทม. 3,000 บาท***
 36. คุณวิชา – คุณนวลฉวี ธรรมยุทธสกุล และครอบครัว กทม. 1,000 บาท***
 37. อาจารย์เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 1,000 บาท***
 38. คุณทิพวรรณ – คุณวีระ สระน้ำ และครอบครัว (น้องติ๋ม) จ.สมุทรสาคร 500 บาท***
 39. ครอบครัว พัฒธนชัยมงคล (คุณอ้อย) จ.ร้อยเอ็ด 1,000 บาท***
 40. อาจารย์แพทย์หญิง ผศ.ดร.วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 1,000 บาท***
 41. คุณชนากานต์ ประเทืองสวัสดิ์ (พี่คิ้ม) กทม. 1,000 บาท***
 42. คุณพูนสิน รัตนเรืองจำรูญ และครอบครัว (พี่พูน) จ.ปทุมธานี 2,000 บาท***
 43. คุณวรรณภา เพ็ชรรักษ์ (น้องวัน) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 500 บาท***
 44. คุณจารุวรรณ ตันวัฒนะ (น้องยุ้ย) บมจ.NT กทม. 500 บาท***
 45. คุณโสภณ – คุณสุวรรณา มาคะผล (พี่โส-พี่นุ้ย) กทม. 500 บาท***
 46. คุณเริงรบ – คุณณัฐฐินี บุณยชีวิตานนท์ (พี่นิด) จ.ชลบุรี 1,000 บาท***
 47. คุณจุสิน – คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 1,000 บาท***
 48. คุณสุกัญญา พิพิธ (พี่แก้ว) จ.สุพรรณบุรี 500 บาท***
 49. คุณสรวิศ วิรุณจันทร์ทรา และครอบครัว (น้องเสริม) โรงหล่อพระพุทธรูป สรวิศ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2,000 บาท***
 50. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 1,000 บาท***
 51. คุณละออง – คุณประสิทธิ์ มาชัยภูมิ (คุณละ-คุณสิทธิ์) กทม. 1,000 บาท***
 52. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น (หม่ามี้น้องฝน) กทม. 2,000 บาท***
 53. คุณนิชานันท์  สิริวัฒนานุกุล (พี่เอ้ง) กทม. 2,000 บาท***
 54. คุณแม่ชลอ – คุณนภาพร สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 1,000 บาท***
 55. คุณวิสุทธิ์ – คุณบุญเจริญ – คุณเสาเอก ขันติกิตติกุล (พี่วิสุทธิ์-พี่บุญ และครอบครัว) กทม. 2,000 บาท***
 56. คุณสุพรรณิการ์ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 500 บาท***
 57. คุณแก้ว จงพิพัฒนากูล และครอบครัว (พี่แก้ว) กทม. 500 บาท***
 58. คุณประเสริฐศักดิ์ พูลสวัสดิ์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 300 บาท***
 59. คุณอัญชลีรัตน์ คัยนันทน์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 300 บาท***
 60. คุณสุพจน์ – คุณจันดา กุศลชู อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 240 บาท***
 61. คุณชมพูนุช – คุณวีระ พาภักดี และครอบครัว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 240 บาท***
 62. คุณประชา – คุณพยอม – นายนวพล และ ด.ช.ณัฐกฤต เนียนทะศาสตร์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 500 บาท***
 63. คุณ พเยาว์ ชมพิกุล อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 200 บาท***
 64. คุณ เชาวลิต – คุณภัชราพร โตเจริญ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 500 บาท***
 65. คุณ รุ่ง พูลสว้สดิ์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1,000 บาท***
 66. คุณ ศรีประไพ อยู่นิ่ม และครอบครัว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 224 บาท***
 67. คุณธนวัฒน์ – คุณอรพรรณ – แพทย์หญิง อารียา ติณสุรวัฒนา กทม. 5,000 บาท***
 68. คุณบุญมี ปัญญาใส (พี่นาง) กทม. 1,000 บาท***
 69. คณะญาติธรรม ในพิธีบุญ รวมจิตเป็นหนึ่ง วันที่ 30 ตุลาคม 2564 รวม 3,220 บาท***
 70. คุณประไพศรี – อาจารย์สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว และครอบครัว กทม. 1,000 บาท***
 71. คุณวัลภา โลหวริตานนท์ (น้องแอน) กทม. 1,000 บาท***
 72. คุณวรรณฤดี ยอดคุณ และครอบครัว (น้องฝน) จ.นครนายก 500 บาท***

หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข ..
*** ได้รับเงินทำบุญแล้ว เจ้าภาพกระเบื้องพื้น อาคารเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง (บุญสำเร็จ)
10 ตุลาคม 2564 วันแรกเริ่ม ปูกระเบื้องพื้น เรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม

(Section II) – ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม
งานก่อสร้างใน เดือนกันยายน 2564
1) ติดตั้งแผ่นฝ้าภายนอก-ภายใน
2) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (เริ่ม 24-26 กันยายน 2564)
3) งานทาสีอาคาร
4) งานปูผนังห้องน้ำ (เสร็จ 2 ตุลาคม 2564)

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ตามกำลังสะดวก
ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน
ประกาศ (เพิ่มเติม) วันที่ 1 กันยายน 2564
23 กันยายน 2564 ประกาศรวมยอดเงินทำบุญแจ้งแก่เจ้าภาพ
ประกาศรายนามเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง (เจ้าภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง) 
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และอานิสงส์บุญสำเร็จในโอกาสนี้ ให้ทุกท่านสมปรารถนา

1.คุณนิชานันท์  สิริวัฒนานุกุล (พี่เอ้ง) กทม. 3,000 บาท**
2. อาจารย์เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 1,000 บาท**
3. คุณพูนสิน รัตนเรืองจำรูญ และครอบครัว จ.ปทุมธานี 1,000 บาท**
4. ครอบครัว คุณครูศรีไพร สุประภาตะนันท์ (พี่อึ่ง) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1,000 บาท**
5. นายพุฒิเศรษฐ์ – นางกองทุน, นางสาวนริศฌา – นายภรพล จงสกุล กทม. 8,000 บาท**
6. คุณพัชรินทร์ – คุณพิมพร ตรีศูลยุทธ (เจ้ง) สหมิตรช้อปปิ้งมอลล์อ.กันตัง จ.ตรัง 2,000 บาท**
7. คุณพิณรัตน์ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 2,000 บาท**
8. คุณสมชาย ตรีศูลยุทธ และครอบครัว อ.กันตัง จ.ตรัง 2,000 บาท**
9. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ (น้องรุ) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 500 บาท**
10. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ และครอบครัว (น้องอ้น) กทม. 2,000 บาท**
11. คุณพ่อภัทร์ วิจัยสุตกิจ กทม. 4,000 บาท**
12. คุณไพรัช – คุณสุวรรณา อ่ำเผือก บมจ.NT จ.นนทบุรี 1,000 บาท**
13. คุณพนอ – คุณสมหญิง – คุณนวัต – ด.ช.นวิต สัตยาพร (บริษัท แอนเจล แอดวานซ์ เทค จำกัด) กทม. 2,000 บาท**
14. คุณละออง – คุณประสิทธิ์ มาชัยภูมิ (คุณละ-คุณสิทธิ์) กทม. 1,000 บาท**
15. คุณสุกมล แซ่อึ้ง และครอบครัว กทม. 1,000 บาท**
16. คุณสิริพรรณ นกขมิ้น (พี่พรรณ) บมจ.NT กทม. 1,000 บาท**
17. คุณแม่สมทรง กล้าปราบศึก – คุณปิยะฉัตร บัวรอด  (คุณแม่แดง-น้องปริ้นส์) จ.สมุทรปราการ 3,000 บาท**
18. คุณจันจิรา ตุ้มชัยพร (น้องเอ๋) มจธ.(บางมด) กทม. 2,000 บาท**
19. คุณอังสุดา – คุณศุภพจน์ จิตสุภานันท์ และครอบครัว (จิ๋ม) จ.ตรัง 1,000 บาท**
20. คุณปารณีย์ ณ ถลาง และครอบครัว (พี่นก) กทม. 1,000 บาท**
21. คุณสุวัฒ สุยอย และครอบครัว บมจ.NT กทม. 1,000 บาท**
22. คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน และครอบครัว (พี่ภัท) กทม. 1,000 บาท**
23. คุณกัลยา ลอยเลิศฤทธิ์ และครอบครัว (แม่น้องมิ้ว) กทม. 500 บาท**
24. อาจารย์ รศ.นฤมล จียโชค และครอบครัว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000 บาท**
25. คุณจุสิน – คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 1,000 บาท**
26. คุณชลิต – คุณจิราภรณ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร และครอบครัว (น้องไก่) กทม. 1,000 บาท**
27. คุณโสภณ – คุณสุวรรณา มาคะผล (พี่โส-พี่นุ้ย) กทม. 500 บาท**
28. คุณสมพร เกียรติจินดารัตน์ ( เจ้ไน้ ) กทม. 2,000 บาท**
29. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน) จ.สมุทรปราการ 2,000 บาท**
30. คุณธัญญธร จรัณยานนท์ และครอบครัว (พี่แก้ว) จ.นครนายก 1,000 บาท**
31. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน (พี่พร) กทม. 1,000 บาท**
32. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) จ.สมุทรปราการ 1,000 บาท**
33. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น (หม่ามี้น้องฝน) กทม. 1,000 บาท**
34. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 1,000 บาท**
35. คุณปิติพร รุจนเวชช์ 500, เจ้กวาง 500, ท๊อป 200 กทม. รวม 1,200 บาท**
36. คุณแม่ชลอ – คุณนภาพร สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 1,000 บาท**
37. คุณทิษณุ – คุณณิญา ธนญาธรณ์ และครอบครัว (อ้วน-แม่เบน) กทม. 12,000 บาท**

หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข ..
** ได้รับเงินทำบุญแล้ว ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฝ้า-ทาสี ฯ  (1-23 กันยายน 2564)


แบบจำลองภาพ 3 มิติ ภายหลังสร้างเสร็จ และภาพสถานที่จริง 5 มิถุนายน 2564

โครงการก่อสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง ความเป็นมาตั้งแต่ปี2553
ความเป็นมาก่อสร้างเฟส 2อัลบั้มภาพ..งานสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม

(Section I) – ภาพคืบหน้า งานก่อสร้างฯ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 งานฉาบปูนแล้วเสร็จ

เฟส 3: งานสร้างเสร็จ 3 หลัง
เรียน คณะญาติธรรม

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอแจ้งงดจัดกิจกรรมศาสนพิธี ทอดผ้าป่าสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ร่วมสร้างอาคารเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม ในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:30 น. ทั้งนี้ จะรวมยอดเงินผ้าป่าสามัคคีฯ  แจ้งให้เจ้าภาพทุกท่านได้รับทราบ
ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
………………
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างอาคารเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง ภายใต้หลังคาเดียวกัน (เฟส 3)
ขนาดพื้นที่รวม 273 ตารางเมตร (7×39 ม.)
ร่วมเป็นเจ้าภาพทุนละ 1,000 บาท หรือตามกำลังสะดวก (ไม่มีการแจกซอง)
“ ทุกท่านได้ใช้.. ทุกท่านได้ให้ผู้อื่นใช้ เพื่องานวิปัสสนาธุระในพระพุทธศาสนา”
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล จำนวนทุน พิมพ์ท้ายข้อความประกาศนี้ เพื่อบันทึกประกาศรายนามเจ้าภาพบนเว็บไซด์อุทยานธรรมฯ (โอนเงินเมื่อสะดวก)

เงินทำบุญ
ให้ตั้งนะโม 3 จบ
อธิษฐานว่า.. “ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย”
 

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน
ประกาศวันที่ 1 มิถุนายน 2564
โดย นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล มือถือ 0814245187
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
https://www.uthong-udomsub.com

ประกาศรายนามเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม 3 หลัง 
ทุนละ 1,000 บาท หรือตามกำลังสะดวก (ไม่มีการแจกซอง)
เฟส 3: งานสร้างต่อเนื่องจนเสร็จ 3 หลัง (บุญสำเร็จ)
“ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็นความสุข เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลาย”
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และอานิสงส์บุญสำเร็จในโอกาสนี้ ให้ทุกท่านสมปรารถนา

1. คุณวัชนันท์ เมธาสันต์ (พี่เขียด) จ.นนทบุรี 2 ทุน*
2. คุณวรรณภา เพ็ชรรักษ์ (น้องวัน) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
3. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1 ทุน*
4. คุณธัญญธร จรัณยานนท์ และครอบครัว (พี่แก้ว) จ.นครนายก 1 ทุน*
5. คุณชนากานต์ ประเทืองสวัสดิ์ (พี่คิ้ม) กทม. 1 ทุน*
6. คุณนิชานันท์  สิริวัฒนานุกุล (พี่เอ้ง) กทม. 1 ทุน *
7. คุณพิเชษ ฉัตรธารากุล กทม. 1 ทุน*
8. คุณสุภาภรณ์ ฉัตรธารากุล กทม. 1 ทุน*
9. คุณอัญชลี  เจริญกุล กทม. 1*
10. คุณศรีวรรณ – คุณสวนีย์ มณีพิศมัย จ.นครนายก 1 ทุน*
11. คุณดลภัทร ศิริวรรณ กทม. 1 ทุน*
12. คุณสุวรรณี ศิริมงคล กทม. 1 ทุน *
13.
คุณพินิจ – คุณศิริกุล จิระเสวี จ.นครนายก 1 ทุน*

14. คุณเริงรบ – คุณณัฐฐินี บุณยชีวิตานนท์ (พี่นิด) จ.ชลบุรี 1 ทุน*
15. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
16. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน) จ.สมุทรปราการ 68 ทุน*
17. คุณนาราชา เดชมณี (น้องออฟ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 ทุน*
18. อาจารย์เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 5 ทุน*
19. คุณสมคิด เนียมปาน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 2 ทุน*
20. คุณพูนสิน รัตนเรืองจำรูญ จ.ปทุมธานี  และติดตั้งสายไฟเมน อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ 7 ทุน*
21. อาจารย์แพทย์หญิง ผศ.ดร.วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 3 ทุน*
22. คุณธนสุรีย์ กาญจนสาร และครอบครัว (น้องนุช) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
23. ครอบครัว คุณครูศรีไพร สุประภาตะนันท์ (พี่อึ่ง) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 ทุน*
24. คุณแก้ว จงพิพัฒนากูล และครอบครัว (พี่แก้ว) บมจ.NT 1 ทุน*
25. นายพุฒิเศรษฐ์ – นางกองทุน, นางสาวนริศฌา – นายภรพล จงสกุล กทม. 40 ทุน*
26. ครอบครัว พัฒธนชัยมงคล (ป.อ้อย) จ.ร้อยเอ็ด 1 ทุน*
27. พ.ต.ปฐานัฏ – คุณแม่ลำใย ศรีวรรณรัตน์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ทุน*
28. คุณพ่อยูซิน-คุณแม่พิมพา พงศ์ศิลามณี กทม. 1 ทุน*
29. รศ.ดร.ศิริชัย – คุณชุติมา เทพา กทม. 1 ทุน*
30. คุณจุสิน – คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
31. คุณทิษณุ – คุณณิญา ธนญาธรณ์ และครอบครัว (อ้วน-แม่เบน) กทม. 4 ทุน*
32. คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน และครอบครัว (พี่ภัท) กทม. 1 ทุน*
33. คุณพัชรินทร์ ตรีศูลยุทธ (เจ้ง) สหมิตรช้อปปิ้งมอลล์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
34. คุณพิณรัตน์ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
35. คุณพิมพร ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน* 
36. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ (น้องรุ) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
37. คุณนพรัตน์ ลีนุกูล และครอบครัว (พี่ต่อ) บมจ.NT กทม. 1 ทุน*
38. คุณอาทิตย์ – คุณณภัสสรณ์ โลหะญาณจารี และครอบครัว (พี่น้อย-พี่อาทิตย์) กทม. 1 ทุน*
39. คุณกาญจนา คำหอมกุล และครอบครัว จ.นนทบุรี 1 ทุน*
40. คุณสมัย สวรรณา –  คุณณัฐยา สาระกุล (ร้านสมัยขาหมู) กทม. 1 ทุน*
41. ครอบครัว ทัชชานันท์ ทองสาร์ (น้องเก๋) อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
42. คุณชลิต – คุณจิราภรณ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร และครอบครัว (น้องไก่) กทม. 1 ทุน*
43. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ และครอบครัว (น้องอ้น) กทม. 5 ทุน*
44. คุณพัชรพร ณ สงขลา (พี่พัช) กทม. 2 ทุน*
45. คุณไพรัช – คุณสุวรรณา อ่ำเผือก บมจ.NT จ.นนทบุรี 1 ทุน*
46. คุณกฤษติยา – คุณขัตติยา กรกิจเจริญวงศ์ และครอบครัว (คุณหยุ่น) กทม. 1 ทุน*
47. คุณบุญมี ปัญญาใส (พี่นาง) กทม. 2 ทุน* และคณะญาติธรรม 700 บาท*
48. คุณโสภณ – คุณสุวรรณา มาคะผล (พี่โส-พี่นุ้ย) กทม. 1 ทุน*
49. คุณพุทธพร สภานนท์ (ป้าต๋อย) กทม. 1 ทุน*
50. คุณรำพึง ลอประยูร กทม. 1 ทุน*
51. คุณฐนันท์ รังสิติยากร และครอบครัว (คุณบี) ร้านกาแฟรังมด กทม. 1 ทุน*
52. คุณณัฐนันท์ มณีกิจ บมจ.NT กทม. 1 ทุน*
53. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ และครอบครัว (อาจารย์ปู, มจธ.) กทม. 1 ทุน*
54. คุณปราณี แซ่หว่อง (พี่ฟ้า) กทม. 1 ทุน*
55. คุณแม่ชลอ – คุณนภาพร สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
56. คุณสมใจ เชื้อวงษ์ (พี่ใจ) กทม. 1 ทุน*
57. คุณพรพรรณ ประพิณธัญโกศล หจก.โรงไม้พรพรรณ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 3 ทุน*
58. คุณพนอ – คุณสมหญิง – คุณนวัต – ด.ช.นวิต สัตยาพร (บริษัท แอนเจล แอดวานซ์ เทค จำกัด) กทม. 4 ทุน*
59. คุณละออง – คุณประสิทธิ์ มาชัยภูมิ (คุณละ-คุณสิทธิ์) กทม. 1 ทุน*
60. คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ และครอบครัว (พี่จุ้ย) กทม. 3 ทุน*
61. อาจารย์อารี – คุณชุลีรัตน์ – คุณอรชุน สวัสดี (พี่อารี-พี่อี๊ด-น้องอาร์ค) กทม. 2 ทุน*
62. คุณรุ่งฤทัย ปัญญาใส และครอบครัว (น้องรุ่ง) จ.ยโสธร 1 ทุน*
63. คุณสุกมล แซ่อึ้ง และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
64. คุณสิริพรรณ นกขมิ้น (พี่พรรณ) บมจ.NT กทม. 1 ทุน*
65. คุณสมพร เกียรติจินดารัตน์ ( เจ้ไน้ ) กทม. 2 ทุน*
66. คุณลุงอนันต์ – คุณป้าประเชิญ รอดเนียม จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
67. คุณวันดี – คุณวรัญญู พุทธจันทร์ (น้องเหมียว-น้องใหม่) กทม. 4 ทุน*
68. คุณปฏิภาณ – คุณปาริฉัตร สวัสดี (น้องอ้อ) จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
69. คุณชิติพงศ์ อภิปิติอนันต์ และครอบครัว จ.ชลบุรี 1 ทุน*
70. คุณแม่สมทรง กล้าปราบศึก – คุณปิยะฉัตร บัวรอด  (คุณแม่แดง-น้องปริ้นส์) จ.สมุทรปราการ 8 ทุน*
71. คุณจันจิรา ตุ้มชัยพร (น้องเอ๋) มจธ.(บางมด) กทม. 2 ทุน*
72. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น (หม่ามี้น้องฝน) กทม. 2 ทุน*
73. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 4 ทุน*
74. คุณยุทธพงศ์ สืบฟัก และครอบครัว (พี่ฟัก) กทม. 1 ทุน*
75. คุณวีราภรณ์ – คุณวิโรจน์ หทัยมาลา กทม. 1 ทุน*
76. คุณวิชา – คุณนวลฉวี ธรรมยุทธสกุล และครอบครัว กทม.1 ทุน*
77. คุณวิสุทธิ์ – คุณบุญเจริญ – คุณเสาเอก ขันติกิตติกุล (พี่วิสุทธิ์-พี่บุญ และครอบครัว) กทม. 3 ทุน*
78. คุณแม่สำลี ขันติกิตติกุล (คุณป้า) กทม. 2 ทุน*
79. คุณสธนนทน์ สถิติธนาวิสิฐ – คุณดวงใจ จตุรภูมิทรัพย์ และครอบครัว (เจี๊ยะ-นิว) กทม. 1 ทุน*
80. คุณปิติพร รุจนเวชช์ บมจ.NT กทม. 1 ทุน*
81. คุณศมานันท์ – คุณสาลี่ เต็มชำนาญ (เจ้ไร-เจ้ลี่) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 ทุน*
82. คุณพาณี ภู่พิสิฐ จ.ตรัง 1ทุน*
83. คุณธิรดา สุวรรณรักษ์ จ.ตรัง 1 ทุน*
84. คุณแม่ มุ้ย อังสุพานิช จ.ตรัง 1 ทุน*
85. คุณอังสุดา – คุณศุภพจน์ จิตสุภานันท์ และครอบครัว (จิ๋ม) จ.ตรัง 1 ทุน*
86. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน (พี่พร) กทม. 1 ทุน*
87. คุณวัฒนีย์ วีรวัฒนาสิริกูล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
88. คุณแม่บุญเคียง สวนชัง กทม. 1 ทุน*
89. คุณวิรัลพัธร ธนโชติกวีวัฒน์ และครอบครัว กทม. 500 บาท*
90. คุณวิวรรณ อิ่มน้อย กทม. 500 บาท*
91. คุณดลพร สถิตย์วัฒนาดี กทม. 500 บาท*
92. คุณดวงพร อวิรุทธ์นันท์ และครอบครัว (น้องหมู) กทม. 500 บาท*
93. คุณชมภูนุช สิริสำราญนุกูล กทม. 500 บาท*
94. ดร.พิเชษฐ์ ฤทธิสุนทร และครอบครัว บมจ.NT กทม. 1 ทุน*
95. คุณแม่หนูไกร ศรีเคน (แม่น้องอัญ) กทม. 1 ทุน*
96. คุณพรทิพย์ เกตุทอง (น้องทิพย์) จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
97. คุณอานุภาพ – คุณคนึงนุช เจิดรังษี และครอบครัว (คุณโต-คุณหง่าว) บมจ.NT จ.ชลบุรี 1 ทุน*
98. คุณวุฒิชัย – คุณมธุรส และครอบครัว (พี่ป๊อก-คุณเงาะ) กทม. 999 บาท*
99. 
คุณยอดพลอย สันติพรพงศ์ – คุณมโน – ด.ญ.ทรัพยมัย กิตติพัฒนาพงศ์ – (น้องพลอย-น้องต่อ-น้องมาโย) กทม. 1 ทุน*

100. คุณปารณีย์ ณ ถลาง และครอบครัว (พี่นก) กทม. 1 ทุน*
101. คุณฐิติมา แซ่ลิ้ม (เจ้เซี้ยม) กทม. 200 บาท*
102. คุณศิริพร สินธุไชย (น้องใหม) กทม. 2 ทุน*
103. นายงั่น – นางสอหยิน จิตสุภานันท์ จ.ตรัง 1 ทุน*
104. คุณแม่ เหมาะ สินธุไชย (คุณแม่น้องใหม) กทม. 1 ทุน*
105. คุณลักขณา วิจัยสุตกิจ (พี่ลัก) กทม. 2 ทุน*
106. คุณครูเกสินี เมาวิรัตน์ และครอบครัว (ครูแก้ว) อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
107. นายสำรวย เชี่ยวชาญ และครอบครัว (พ่อใหญ่) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 500 บาท*
108. คุณอัญชิญฐา เลิศเหล่าสกุลพร และครอบครัว จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
109. คุณสีรุ้ง อินวกูล และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
110. คุณวัลภา โลหวริตานนท์ (น้องแอน) กทม. 1 ทุน*
111. คุณวรินทร หุตะเสวี และครอบครัว จ.สุพรรณบุรี  1 ทุน*
112. คุณราตรี – คุณถิระ จรูญโสภณ และครอบครัว จ .ตรัง 1 ทุน*
113. คุณอาทิภา จิรโรจนพร จ.ตรัง 1 ทุน*
114. คุณนิธิรุจน์ สิริรุจิพัฒน์ จ.ตรัง 5 ทุน*
115. คุณชัยยันต์ พัฒนชีวา และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
116. คุณรัชนี โชคภัทรมนตรี และครอบครัว  (พี่โย) กทม. 1 ทุน*

หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข ..
* ได้รับเงินทำบุญแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black