คลิกชมพิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565

แบบกรอกประวัตินักเรียนเข้ารับทุน2565..

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอแจ้งเปลี่ยนเวลา จัดบุญพิธีมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2565 *** (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 182 ทุน รวม 182,000 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ตามรายชื่อ 8 โรงเรียน** ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 43 ทุน
 2. โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ทุน
 3. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน
 4. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน
 5. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 12 ทุน
 6. โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน
 7. โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 12 ทุน
 8. โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 15 ทุน

** โปรดสวมใส่แมสเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

ประกาศ 21 มกราคม 2565

โดย อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) 081-4245187
www.uthong-udomsub.com

***บันทึกสรุป 31 มกราคม 2565 ลำดับเจ้าภาพ 1-125  จำนวนทุนรวม 182 ทุน (182,000 บาท) อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน

ทำบุญรับปีใหม่ 2565 “บุญด้านปัญญา”
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2565” ทุนละ 1,000 บาท เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
“มาร่วมแบ่งปันความสุข.. ด้วยหัวใจที่เป็นสุขยิ่ง”…
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล จำนวนทุน (ยังไม่ต้องโอนเงิน) ในท้ายประกาศนี้ หรือช่องทางอื่นที่สะดวก หรือที่นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล 081-4245187 เพื่อบันทึกรายนามเจ้าภาพบนเว็บไซด์นี้

แจ้งเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2565 เวลา 20.00 น.
ให้โอนเงินทําบุญเมื่อสะดวก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
พิธีมอบทุนการศึกษาฯ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
(อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งทางโรงเรียน)

… รายนามเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2565”เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
ทุนละ 1,000 บาท(ทุนการศึกษาฯ ต่อเนื่อง.. เข้าสู่ปีที่ 13)

 1. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1 ทุน*
 2. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ (น้องรุ) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
 3. คุณเลิศชาย ชื่นอุไทย และครอบครัว (ลอย) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 4. อาจารย์ พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์ และครอบครัว (อาจารย์ตอย) กทม. 1 ทุน*
 5. คุณสมัย สวรรณา – คุณณัฐยา สาระกุล (ร้านสมัยขาหมู ถนนประชาอุทิศ ซ.45) กทม. 1 ทุน*
 6. คุณพุฒิเศรษฐ์ – คุณกองทุน – คุณนริศฌา – คุณภรพล จงสกุล (หมาก-หนู-น้องฟ้า-น้องเมฆ) กทม. 4 ทุน*
 7. คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 8. คุณปารณีย์ ณ ถลาง และครอบครัว (พี่นก) กทม. 1 ทุน*
 9. คุณลักขณา วิจัยสุตกิจ (พี่ณา) กทม. 2 ทุน*
 10. คุณวณิชยา วงศ์ษา (น้องตุ้ม) กทม. 2 ทุน*
 11. คุณพัชรินทร์ ตรีศูลยุทธ (เจ้ง) สหมิตรช้อปปิ้งมอลล์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
 12. คุณณัฐกาญจน์ นายมอญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. 1 ทุน*
 13. คุณองุ่น นามวงศ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 14. คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน และครอบครัว (พี่ภัท) กทม. 1 ทุน*
 15. คุณยอดพลอย สันติพรพงศ์ – คุณมโน – ด.ญ.ทรัพยมัย กิตติพัฒนาพงศ์ (น้องพลอย – น้องต่อ – น้องมาโย) กทม. 1 ทุน*
 16. คุณแม่ มุ้ย อังสุพานิช จ.ตรัง 1 ทุน*
 17. คุณจรีรัตน์ มีทรัพย์อนันต์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 18. คุณไสว ปาระมี และครอบครัว (บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด) กทม. 2 ทุน*
 19. อาจารย์ ดร.ธณภณ ธำรงคุณานัน – คุณปรารถนา ใจมีธรรมดี (ดร. FR-น้องแพรว) มจธ. (บางมด) กทม. 1 ทุน*
 20. คุณนพรัตน์ – คุณณฐพร ลีนุกูล (พี่ต่อ) กทม. 2 ทุน*
 21. คุณไพรัช – คุณสุวรรณา อ่ำเผือก (พี่ไพรัช-พี่หน่อย) จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 22. คุณสมพิศ ลีละวัฒน์วัฒนา อ.พานทอง จ.ชลบุรี 1 ทุน*
 23. คุณชุตินันท์ ปัญญาใส กทม. 1 ทุน*
 24. คุณเพ็ญพิมล ลือขจร (น้องอุ๋ย) และครอบครัว (PTS Combination Co.,Ltd.) จ.นนทบุรี 3 ทุน*
 25. คุณสุวิทย์ สุวรรณา และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 26. รองศาสตราจารย์ ดร. พญ. วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 3 ทุน*
 27. พ.ต.ปฐานัฏ – คุณแม่ลำใย ศรีวรรณรัตน์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ทุน*
 28. อาจารย์ เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 1 ทุน*
 29. คุณสุวัฒ สุยอย และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 30. คุณสีรุ้ง อินวกูล และครอบครัว อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
 31. คุณกมลชนก ตระกูลใจดี (น้องเนส) – คุณธรรศวัฒน์ ถิ่นวงษ์ม่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. 1 ทุน*
 32. ดร.ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง กทม. 1 ทุน*
 33. คุณจันทร์จีรา ตรีจันทร์ทอง กทม. 1 ทุน*
 34. คุณสมชาติ บุญเกิด และครอบครัว กทม. 2 ทุน*46
 35. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
 36. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน)จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
 37. คุณสมพร เกียรติจินดารัตน์ (เจ้ไน้) กทม. 1 ทุน*
 38. นายแพทย์ ภัทรพล พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
 39. นางชไมพร พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
 40. คุณชนมน พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
 41. คุณภาวิต พิริยะตระกูล กทม. 1 ทุน*
 42. นายอภิสักขี ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
 43. คุณพิมพรรณ ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
 44. ด.ช.อชิระ ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
 45. ด.ญ.ไปรยา ปรีชานนท์ กทม. 1 ทุน*
 46. คุณชวลิต เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
 47. คุณจันทร์จิรา เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
 48. คุณรชต เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
 49. ด.ช.วริทธ์ เกียรติจินดารัตน์ กทม. 1 ทุน*
 50. คุณกาญจนา คำหอมกุล และครอบครัว จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 51. คุณนุชา – คุณวรินทร์ทิพย์ กลยุทธสกุล และครอบครัว (พี่นุ-คุณทิพย์) กทม. 1 ทุน*
 52. คุณสุกัญญา พิพิธ (คุณแก้ว) จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
 53. คุณวรรณฤดี ยอดคุณ และครอบครัว (น้องฝน) จ.นครนายก 1 ทุน*
 54. คุณปฎิภาณ – คุณปาริฉัตร สวัสดี (น้องอ้อ) จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
 55. คุณภาณุพันธ์ พรมประเทศ จ.ระยอง 1 ทุน*
 56. คุณชิติพงศ์ อภิปิติอนันต์ และครอบครัว จ.ชลบุรี 2 ทุน*
 57. คุณสมใจฐิตา หมื่นคิดพูนสิน และครอบครัว (น้องแหม่ม) จ.ลำปาง 1 ทุน* อุทิศกุศลแด่คุณพ่อยุทธ์ หมื่นคิด
 58. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ และครอบครัว (น้องอ้น) กทม. 2 ทุน*
 59. คุณธวัชชัย อภัยจิตร และครอบครัว (น้องต้น) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 60. คุณพัชรพร ณ สงขลา (พี่พัช) กทม. 2 ทุน*
 61. คุณบุญมี ปัญญาใส (พี่นาง) กทม. 2 ทุน*
 62. คุณพุทธพร สภานนท์ (ป้าต๋อย) กทม. 1 ทุน*
 63. คุณแม่ชลอ – คุณนภาพร สุขปราการ จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
 64. คุณเตชินี – คุณเขมณัฐ บุณยชีวิตานนท์ จ.ชลบุรี 1 ทุน*
 65. คุณอุดม พิมพ์แจ่ม (น้องจิ๋ว) – คุณวิเชียร น่วมขยัน – ด.ญ.จีราวรรณ น่วมขยัน (น้องเฟิร์ส) จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
 66. คุณรำพึง ลอประยูร กทม. 1 ทุน*
 67. คุณจันจิรา ตุ้มชัยพร (น้องเอ๋) มจธ.(บางมด) กทม. 2 ทุน*
 68. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ และครอบครัว (มจธ. บางมด) กทม. 1 ทุน*
 69. คุณธัญญธร จรัณยานนท์ (พี่แก้ว) จ.นครนายก 1 ทุน*
 70. คุณสรวิศ วิรุณจันทร์ทรา และครอบครัว (น้องเสริม) โรงหล่อพระพุทธรูป สรวิศ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ทุน*
 71. คุณวีระชัย – คุณจิตติมา เลิศอัศวรัตน์ และครอบครัว (พี่เขี้ยว-น้องอ้น) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 72. คุณอรกร เจริญพูล (น้องเอ็กซ์) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 73. คุณนวลฉวี – คุณวิชา ธรรมยุทธสกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 74. Mr.Noritsugu & Dr.Kanyuma Kamata, Japan (1,000 baht) 1 ทุน*
 75. คุณโชติกา อินศวร – คุณปทัยทิตย์ ศรีจันทร์ – คุณธัญชนก เพชราวัน (น้องอ้วน – น้องเพ็ญ) จ.พิจิตร 1 ทุน*
 76. คุณอาทิตย์ – คุณณภัสสรณ์ โลหะญาณจารี และครอบครัว (พี่อาทิตย์ – พี่น้อย) กทม. 2 ทุน*
 77. คุณขวัญชนก คล้ามสถิต และครอบครัว (น้องขวัญ) จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
 78. คุณปิยะฉัตร บัวรอด (น้องปิ๊น) จ.สมุทรปราการ 4 ทุน*
 79. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น (คุณแม่น้องฝน) กทม. 2 ทุน*
 80. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 2 ทุน*
 81. คุณทรงพร เตชะนิรัติศัย (น้องหนิง) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 82. คุณภูมิ เตชะนิรัติศัย กทม. 1 ทุน*
 83. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กทม. 2 ทุน*
 84. คุณวรรณภา เพ็ชรรักษ์ (น้องวัน) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
 85. คุณวราภรณ์ ขุนอินทร์ และคุณแม่ (คุณหนิง) กทม. 3 ทุน*
 86. อาจารย์ รศ.นฤมล จียโชค และครอบครัว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 ทุน*
 87. คุณบังอร แก้วมุข (น้องอ้อ) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 88. คุณแม่บุญเคียง สวนชัง กทม. 1 ทุน*
 89. คุณวิวรรณ อิ่มน้อย –  คุณวิบูลย์ กรทัพพะรังษี กทม. 1 ทุน*
 90. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 91. คุณปิติพร รุจนเวชช์ (น้องก้อย) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 4 ทุน*
 92. คุณวิรัช – คุณพูนสิน – คุณชลัช – คุณปณต – คุณธนภัทร – คุณเกษฎา – คุณพาดี – คุณพลัช รัตนเรืองจำรูญ (ครอบครัว พี่พูนสิน) จ.ปทุมธานี 3 ทุน*
 93. คุณชมภูนุช สิริสำราญนุกูล กทม. 1 ทุน*
 94. คุณนงลักษณ์ อธิพงษ์อาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 2 ทุน*
 95. คุณธนาคาร คุ้มภัย (น้องแบงค์) กทม. 1 ทุน*
 96. ครอบครัว ทัชชานันท์ – คุณกัณทิมา ทองสาร์ (น้องเก๋) จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
 97. คุณแม่สำลี ขันติกิตติกุล กทม. 1 ทุน*
 98. คุุณวิสุทธิ์ – คุณบุญเจริญ – คุณเสาเอก ขันติกิตติกุล (พี่วิสุทธิ์ – พี่บุญ) กทม. 2 ทุน*
 99. คุณเกศินี นพรัตน์ (น้องนิ่ม) กทม. 2 ทุน*
 100. คุณวันดี – คุณวรัญญู พุทธจันทร์ (น้องเหมียว – น้องใหม่) กทม. 3 ทุน*
 101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อัจฉรา ธัญธีรธรรม และครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 2 ทุน*
 102. คุณณัฐหทัย สนใจยุทธ (คุณน้อง) มจธ.(บางมด) กทม. 2 ทุน*
 103. คุณจุสิน – คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 104. คุณสุนีรัตน์ จโนภาษ (พี่หนุ่ย) กทม. 1 ทุน*
 105. คุณวุฒิชัย – คุณมธุรส (พี่ป๊อก – คุณเงาะ) – คุณกรัณฑรัตน – คุณทรงอัปสร จุฬารัตน์ กทม. 4 ทุน*
 106. คุณอารี – คุณชุลีรัตน์ – คุณอรชุน สวัสดี (พี่อารี – พี่อี๊ด – น้องอาร์ค) กทม. 3 ทุน*
 107. คุณปัทมา ฐิตะเมธากุล กทม. 2 ทุน*
 108. คุณนิพน เกตุประเสริฐ (พี่นิพน) จ.พระนครศรีอยุธยา 3 ทุน*
 109. คุณธนวัฒน์ – คุณอรพรรณ – แพทย์หญิง อารียา ติณสุรวัฒนา กทม. 10 ทุน*
 110. คุณวัลภา โลหวริตานนท์ (น้องแอน) กทม. 1 ทุน*
 111. คุณกรวิก ตันพิพัฒน์ กทม. 1 ทุน*
 112. คุณอุไรรักษ์ ตันพิพัฒน์ กทม. 1 ทุน*
 113. คุณอัครนันท์ ตันพิพัฒน์ กทม. 1 ทุน*
 114. คุณอุไร ศรีพนมศักดิ์ กทม. 1 ทุน*
 115. คุณอรุณี ติณสุรวัฒนา กทม. 1 ทุน*
 116. คุณรัตนา ติณสุรวัฒนา กทม. 1 ทุน*
 117. คุณจินตนา พงษ์ทวีวิรัตน์ กทม. 1 ทุน*
 118. คุณชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ กทม. 1 ทุน*
 119. คุณประเมษฐ์ โสภณธรรมสิทธิ์ กทม. 1 ทุน*
 120. คุณพิตติภัชร์ โสภณธรรมสิทธิ์ กทม. 1 ทุน*
 121. คุณระวีวรรณ บางพระไทยา และครอบครัว (คุณแต๋ว) จ.สมุทรสาคร 1 ทุน*
 122. คุณแม่เพ็ญสินี ธนาเสรีสกุล จ.นครศรีธรรมราช 1 ทุน*
 123. คุณวรรณดาลักษณ์ ธนาเสรีสกุล (น้องดา) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 124. คุณแม่จำรูญ – คุณอำนาจ ริยะสุ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 125. คุณชลิต – คุณจิราภรณ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร และครอบครัว (น้องไก่) กทม. 1 ทุน*

จำนวนทุนรวม 182 ทุน (182,000 บาท)
* ได้รับเงินทำบุญแล้ว

.. หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข..

ประกาศ 15 ธันวาคม 2564

โดย อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) 081-4245187
www.uthong-udomsub.com


เงินทำบุญให้
ตั้งนะโม 3 จบ  อธิษฐานจิต..
“ขอการสละทรัพย์นี้ ให้สติปัญญาทั้งทางโลก และทางธรรม..”

ในโอกาสปีใหม่ 2565 ขออาราธนาคุณพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และคุณความดีที่ได้ทำบุญทุนการศึกษานี้ ให้ท่านเจ้าภาพสมปรารถนา ด้วยจิตเปี่ยมสุขอันยิ่ง เทอญ.


หมายเหตุ..“ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” หมายถึง เงินทำบุญปีใหม่ พระประธาน ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จากผู้มีจิตศรัทธาที่ซึ่งอธิษฐานจิตทำบุญด้านปัญญา ถวายบูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) พระประธาน ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ณ สถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริบุญมงคลรับปีใหม่ (ทุกปี) โดยอุทยานธรรมฯ นำเงินทั้งหมด มาจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น (แบบไม่เจาะจง)
..ขั้นตอนพิธีมอบทุนการศึกษาฯ จะนำเด็กๆ กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วนำนั่งสมาธิโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนรับมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่จิตเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์
..ทุนการศึกษาฯ จัดเป็นบุญด้านปัญญา ให้อานิสงส์ทางปัญญา เหมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิต ให้มองเห็นทาง ให้แก้ไขปัญหา ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และได้รับคำแนะนำช่วยเหลือไม่สิ้นหนทางฯ


ความเป็นมา ..ในปี พ.ศ. 2553 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้ชักชวนคณะญาติธรรม จัดเลี้ยงอาหารวันเด็ก และเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ในวันเด็ก ให้โอกาสเด็กๆ ในท้องถิ่น ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้สนุกสนานในพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งในอดีต ไม่เคยมีการจัดงานวันเด็กขึ้นเลย โดยอุทยานธรรมฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารในวันเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ เข้าร่วมจัด “โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็กให้น้องอิ่มท้อง” โดยเพิ่มกิจกรรมนำเด็กๆ เล่นเกมส์สนุกสนาน พร้อมแจกของรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน และต่อมาได้มีผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กทุกปี จนถึง 10 ปี คณะผู้จัดงานวันเด็กอุทยานธรรมฯ “ล้วนสูงวัย” ไม่สะดวก จึงยุติการจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2563 แต่ยังคงจัดมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์”

ด้วยแนวคิด ..การแบ่งปันโอกาสที่ดีจากสังคมเมืองสู่สังคมท้องถิ่น “ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ” บ่มเพาะความทรงจำ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นวัยเยาว์ เติบโตควบคู่คุณธรรมจริยธรรมฯ
มาร่วมสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันกับเรา เพราะเราเชื่อว่า..เด็กๆ ซึ่งถูกบ่มเพาะให้จริยธรรมเกิดขึ้นในจิต จะเติบโตเป็น “กำแพงสีขาว” ให้กับท้องถิ่น มาร่วมกันสร้างกำแพงสีขาว แบ่งปันประโยชน์ส่วนตน/ส่วนเหลือ/ส่วนที่ต้องการให้/ส่วนที่สามารถให้ได้..เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในท้องถิ่น และสังคมไทย ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
“ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ..บ้านหลังที่สองของคุณ”


แฟ้มภาพพิธีมอบทุนการศึกษา 168 ทุน 21 มีนาคม 2564  
จำนวน 7 โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black