ตารางเวลาปฏิบัติธรรม

ตารางเวลาปฏิบัติธรรม ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
(ทุกเดือน วันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง โปรดแต่งกายชุดขาว)

วันเสาร์

13.25 . ระฆังสัญญาณแจ้งเตรียมตัวปฏิบัติธรรม
13.30 . อธิษฐานบวชเนกขัมมะพร้อมกัน (ศีลแปด) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
14.00. ปฏิบัติธรรม (แนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้น 40 นาที ให้คนใหม่)
15.30 น. สวดมนต์วัตรเย็นแปล
17.00 น. ปฏิบัติธรรม (นั่งสมาธิ 60 นาที)
18.00 . พักผ่อนตามอัธยาศัย (ฉันน้ำปานะ)
19.00 . ถ้ามีปัญหาข้อธรรมสามารถซักถามร่วมกันได้ที่ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
20.00 . พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์

04.00 . ระฆังสัญญาณ ตื่นนอนและทำกิจส่วนตัว
04.30 . ปฏิบัติธรรม (นั่งสมาธิ 60 นาที)
06.15 . สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล
08.00 . ฉันอาหารเช้า เรือนทิพยทาน
09.00 . ทำกิจกรรมบ่มเพาะขันติ จิตอาสาผู้ปฏิบัติธรรม
(
ทำอาหารจัดอาหารทำความสะอาด เรือนทิพยทาน/ ทำความสะอาด
เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์/ ทำความสะอาด เรือนธรรมโสฬส/ ขัดล้างห้องน้ำ/
กวาดใบไม้/ การเก็บขยะ บ้านหลังที่สองของเรา)

09.45 น. ปฏิบัติธรรม (นั่งสมาธิ/แนะนำการเดินจงกรม ให้คนใหม่)
11.00 . ฉันอาหารเพล เรือนทิพยทาน (เสร็จแล้วช่วยกันเก็บของเข้าที่เดิม)
12.50 น. ระฆังสัญญาณแจ้งเตรียมตัว ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
13.00 . อธิษฐานลาบวชเนกขัมมะพร้อมกัน (รับศีลห้าก่อนทำกิจส่วนตัว เดินทางกลับ)
_______(ประกาศ 6 ตุลาคม 2558)______

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.