กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ อุทยานธรรมฯ วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.59

11011992_964740083578582_8597863224848417323_n
AB-map-jazz  U-Gardent8

1928900_1168951006490821_1445590753380617605_n
13 มี.ค.59 ร่วมปักธงธรรมจักร บนที่ดิน (8 ไร่เศษ) ที่ซึ่งเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกัน “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ลงชื่อเป็นเจ้าภาพ ร่วมซื้อที่ดินผืนนี้
เพื่องานวิปัสสนาธุระ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จ.สิงห์บุรี
..ชมแฟ้มภาพคลิก… icon-new

เรียน ท่านเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดินทุกท่าน

ตามที่สถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้บอกบุญ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เป็นเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดิน ตารางวาละ 1000 บาท จำนวน 900 ตารางวา เพื่องานวิปัสสนาธุระ อุทยานธรรมฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2558 และผู้มีกุศลจิตศรัทธาได้ลงชื่อเป็นเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดินครบตามจำนวน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อรวมกับที่ดินบริจาค 6 ไร่เศษ ดังภาพพื้นที่ A+B เป็นที่ดินรวม 8 ไร่เศษ

จึงเสมือนเป็นพื้นที่ดิน..ที่เกิดขึ้นจากการรวมกุศลจิตศรัทธาบริสุทธิ์ ของเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดินทุกท่าน “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เพื่องานวิปัสสนาธุระ ในพระพุทธศาสนา  โดยมิได้แจกซองบอกบุญใดๆ

ต่อมาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 อุทยานธรรมฯ ได้นำกุศลจิตศรัทธาบริสุทธิ์นั้น มาประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์เป็น “กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ อุทยานธรรมฯ”

วัตถุประสงค์

1) เพื่อซื้อที่ดิน พื้นที่ A 900 ตารางวา (2 ไร่ 1 งาน) ราคา 900,000 บาท (ผู้ขายบริจาคที่ดิน 800 ตารางวา)

2) เพื่อพัฒนาที่ดินที่ซื้อและที่มีผู้บริจาคให้ (พื้นที่ AB ตามร่างแบบ) รวม 8 ไร่เศษ เช่น งานตอกบาดาล เพื่อน้ำอุปโภคบริโภค, งานถมดิน, ขุดสระน้ำขนาดใหญ่, ปลูกสวนป่า และอื่นๆ

กำหนดวันพิธีบุญทอดผ้าป่าสามัคคีฯ วันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ได้อธิษฐานจิตไว้ “ให้ผู้ร่วมบุญทุกท่านได้บุญเสมอกัน”

แม้สามารถซื้อที่ดินได้แล้ว 900 ตารางวา แต่เมื่อนำไปรวมกับที่ดิน ที่ซึ่งมีผู้มาบริจาคเพิ่มไว้ก่อนแล้วนั้น จึงเป็นที่ดินท้องนาเปล่าๆ พื้นที่รวม 8 ไร่เศษ ยังไม่สามารถนำมาทำประโยชน์ได้ทันที จึงจำเป็นต้องใช้เงินในการพัฒนา เช่น งานถมดิน งานขุดสระน้ำขนาดใหญ่ ปลูกสวนป่า และอื่นๆ

ดังนั้น เงินจากกองบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เพื่อให้งานวิปัสสนาธุระ กระทำไปได้ต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงเพียงเพราะได้ที่ดินเปล่าๆ

และเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธา ที่มีกำลังทรัพย์น้อย (ทำบุญไม่ถึงตารางวาละ 1000 บาท) ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาแล้ว ให้ได้อานิสงส์บุญเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ “ได้บุญเสมอกัน”

จึงได้ประกาศเรียนเชิญให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาใน..”กองบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ อุทยานธรรมฯ” จนถึงวันทอดผ้าป่าสามัคคี วันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ ตามกำลังศรัทธา หรือ ประสงค์แจ้งชื่อ-สกุล เป็นเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดิน แจ้งจำนวนตารางวา (ตารางวาละ 1000 บาท)
อุทยานธรรมฯ จะบันทึก ชื่อ-สกุล จำนวนตารางวา ประกาศไว้บนเว็บไซด์อุทยานธรรมฯ ตามกุศลจิต เจตนาที่ทุกท่านได้ตั้งใจทำบุญ ต่อไป

..ประกาศรายชือเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดิน คลิกอ่าน.. icon-new

คำอธิษฐานทำบุญร่วมซื้อที่ดิน..

ตั้งนะโม (3 จบ)

ข้าพเจ้า…(ชื่อ-สกุล)…ทำบุญ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ร่วมซื้อที่ดิน เพื่องานวิปัสสนาธุระ ในพระพุทธศาสนา บูชาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ พระบรมสารีริกธาตุ พระอัครสาวกธาตุ พระอรหันตธาตุ ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จำนวน….ตารางวา (ตารางวาละ 1000 บาท และ/หรือ ตามกำลังศรัทธา)
..ขออานิสงส์บุญ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” นำให้..(ตามปรารถนา)..ได้โอกาสสะดวกในการปฏิบัติธรรมตามแนวทางอริยมรรค ๘ ได้สติปัญญาวิมุติ สู่โลกุตตรธรรม เทอญ.

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพร่วมซื้อที่ดินทุกท่าน
อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 08 1424 5187
www.uthong-udomsub.com

หมายเหตุ 
1) ให้ท่านเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดินทุกท่าน อธิษฐานเงินทำบุญร่วมซื้อที่ดิน..ก่อนโอนเงินทำบุญซื้อที่ดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แล้วโปรดแจ้งรายชื่อผู้โอนเงินแล้วให้รับทราบ เพื่อการบันทึก * โอนเงินแล้ว และประกาศบนเว็บไซด์ต่อไป เจ้าของเงินก็สามารถเปิดดูรับทราบได้ อุทยานธรรมฯ จะนำยอดเงินทั้งหมดที่ได้รวบรวม ไปอนุโมทนาพร้อมกัน ในบุญพิธี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ใส่บาตรพระประธาน หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) ในวันวิสาขบูชา 20 พ.ค.59 เวลา 13.00 น. ในบุญพิธีผ้าป่าสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” ร่วมซื้อที่ดินฯ

2) อุทยานธรรมฯ บริการรถ รับ-ส่ง ฟรี วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.59 โปรดแจ้งสำรองที่นั่ง 0814245187 (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) และจัดบวชเนกขัมมะ 20-22 พ.ค.59


3) อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ บอกบุญ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เป็นเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดิน ในโอกาสนี้
โดยมิได้แจกซอง ตามที่ได้ตั้งกุศลจิตเจตนาให้เป็นที่ดิน..แห่งการรวมกุศลจิตศรัทธาบริสุทธิ์ “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เพื่องานวิปัสสนาธุระ สู่โลกุตตรธรรม


 ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และบุญในงานวิปัสสนาธุระ ให้การทำกิจทั้งปวงของท่านทั้งหลาย พึงสำเร็จได้ด้วย ความเพียร และขันติ โดยทั่วกันทุกท่าน เทอญ 

ประกาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.