อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานปฏิบัติธรรมแบบฆราวาส พื้นที่ ๕ ไร่เศษ สร้างเมื่อปลายปี ๒๕๕๑ เพื่อเป็นธรรมทานแด่ผู้สนใจปฏิบัติธรรม รองรับด้วยอาคารศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ พื้นที่ประมาณหนึ่งพันตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะเท่าที่จำเป็น ในบรรยากาศสวนป่า ให้ความรู้สึกโปร่งสบายต่อจิต แวดล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวของต้นไม้ เป็สถานที่เหมาะสมต่อการภาวนา (สัปปายะจิต) ดุจดังบ้านหลังที่สองที่เกื้อกูล ส่งเสริมกันด้วยความปรารถนาดีในการบำเพ็ญภาวนา เพิ่มสติปัญญาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง “ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ”

10462898_763570313695561_9051499443273028248_n S__2842645 11011992_964740083578582_8597863224848417323_n

บันทึกการสร้าง อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

) ความเป็นมา

ปลายปี ๒๕๕๑ คุณแม่มณี-คุณพ่อสำรวย  เชี่ยวชาญ ได้บริจาคผืนที่นา ๕ ไร่เศษ ถวายบูชาพระรัตนตรัย โดยมอบให้คุณพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล จัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมแบบฆราวาส เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน สำหรับส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแด่ผู้สนใจในบรรยากาศสวนป่า  ต่อมาคุณพุฒิเศรษฐ์ฯได้นำเพื่อนๆ คณะสายบุญ “รวมจิตเป็นหนึ่ง”, คณะญาติธรรม และชาวบ้านตำบลพักทัน วางเสาเอกในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สร้างสถานปฏิบัติธรรม ในมงคลนาม “อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์”  น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ ๒๐๐ ปี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และอุทิศกุศลแด่บรรพชนชาวบ้านบางระจัน

63018_126294384089827_206158_n  57914_126295380756394_6592708_n  63351_126295594089706_3501873_n

) งานถมดินและปลูกสวนป่า

พฤศจิกายน ๒๕๕ ได้ขุดสระมรกต ขุดแนวคูส่งน้ำให้ต้นไม้ งานถมดินจำนวน ๘๐๐ คันรถ ปรับเตรียมพื้นที่ และ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นำคณะญาติธรรมและชาวบ้าน จัดแนวปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าสำหรับสถานปฏิบัติธรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้าประปา

  57971_126424350743497_680351_n  59133_126424160743516_8160496_n  62827_126416560744276_1792245_n

๓) สวดมนต์วัตรเย็นแปล (แบบสวนโมกขพลาราม)

๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ สร้างห้องสุขา ๘ ห้อง “เรือนสุขาวดี” แล้วเสร็จ ก็ยกพื้นตั้งเต้นท์ใช้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมชั่วคราว นับจากวันวางเสาเอกใช้เวลา ๗ เดือน ๕ วัน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอัครสาวกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระประธาน “พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์” (ฮวดใช้กง) ขนาดหน้าตัก ๓๕ นิ้ว ประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมชั่วคราว ได้นำคณะญาติธรรม-ชาวบ้าน สวดมนต์วัตรเย็นแปลและนั่งสมาธิ ประกาศเปิดอุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์เป็นครั้งแรก ต่อมาคณะญาติธรรม-ชาวบ้านได้มาสวดมนต์วัตรเย็นแปลและนั่งสมาธิ ทุกวัน เวลา ๑๕.๐๐ น. จนถึงปัจจุบัน

100_2365  58576_126518264067439_4497826_n  58576_126518267400772_6424932_n

๔) ปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ)

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒ ก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรก “เรือนธรรมโสฬส” ขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๘๐ ตารางเมตร ได้เปิดปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ เรือนธรรมโสฬส และได้นำคณะญาติธรรม-ชาวบ้านตำบลพักทัน และผู้ที่สนใจ ร่วมปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) ทุกเดือน ในสัปดาห์ที่ ๒ และวันหยุดสำคัญ มาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้ก่อสร้างอาคารโรงทาน-โรงครัว “เรือนทิพยทาน” พร้อมลานซักล้าง- ฐานวางถังเก็บสำรองน้ำ รวม ๘,๕๐๐ ลิตร และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ก่อสร้าง เรือนสุพรรณิการ์

59430_126520374067228_6339194_n  DSC01751_resize  DSCN5218_resize_resize

๕) เวียนเทียนวันสำคัญในพระพุทธศาสนา

จัดปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) และเวียนเทียน ร่วมกับชาวบ้าน ทุกวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา

DSC05529  IMG_0293  11222699_964967370222520_1397572548806740304_n

๖) กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ภาคสังคมท้องถิ่น

ด้วยแนวคิดแบ่งปันโอกาสจากสังคมเมืองสู่สังคมท้องถิ่น ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ได้จัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ ครั้งแรก ต่อมาได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ จัด “โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็กให้น้องอิ่มท้อง” เพิ่มกิจกรรมเกมส์ แจกของรางวัล-ของเล่น แจกอุปกรณ์การเรียน และได้มีคณะผู้สนใจต่างๆ เข้าร่วมเลี้ยงอาหารในวันเด็ก ให้เด็กๆ อิ่มท้อง และสนุกสนาน เป็นครั้งแรกในท้องถิ่น  และได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ชื่อ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจนในโรงเรียนท้องถิ่นโดยรอบ บ่มเพาะจริยธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ สร้างความทรงจำดีๆ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเติบโตควบคู่จริยธรรมฯ  

P1140960  kid10Jan2015  10985363_993104924053034_1718415469010541818_n

๗) สถานปฏิบัติธรรม “ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ”

ด้วยแนวคิด..บ้านหลังแรกใช้พักกายจากการทำงาน ควรมีบ้านหลังที่สองใช้พักใจให้สงบและมีความสุขด้วยการปฏิบัติธรรม บ้านหลังที่สองที่มีแต่ความเอื้อเฟื้อปรารถนาดีต่อกัน ให้ดำเนินชีวิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตามวิถีธรรม “อริยมรรค ๘” เพิ่มพูนสติปัญญา ในบรรยากาศความรู้สึกเสมือนบ้านที่มีความสงบร่มเย็นได้พักใจอย่างแท้จริง ไม่วุ่นวายพลุกพล่าน มีความปลอดภัยอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีของเราทุกคน ดังคำที่ว่า “ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ” สถานปฏิบัติธรรม ในบรรยากาศสวนป่า อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้มีผู้มาปฏิบัติธรรม, คณะญาติธรรม และผู้มีจิตอาสาสาธารณะ ได้ร่วมกันสละกำลังสติปัญญา กำลังกาย กำลังทรัพย์ และปัจจัยสิ่งของอุปโภคบริโภค  ตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่มอบที่ดินผืนนา ๕ ไร่เศษ พิธีวางเสาเอก วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถมดิน ๘๐๐ คันรถ, ขุดสระน้ำ “สระมรกต”, เดินระบบประปาไฟฟ้า, ปลูกสวนป่า, ก่อสร้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน ได้แก่ ห้องสุขา ๘ ห้อง “เรือนสุขาวดี” สร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรก “เรือนธรรมโสฬส”, ฐานวางถังเก็บสำรองน้ำ รวม ๘,๕๐๐ ลิตร, ลานซักล้าง, โรงครัวโรงทาน “เรือนทิพยทาน”, เรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมหลังแรก “เรือนสุพรรณิการ์” และศาลาปฏิบัติธรรม “เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ” อาคารสองชั้น พื้นที่รวมประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเริ่มก่อสร้างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามกำลังศรัทธาจนแล้วเสร็จ ได้นำคณะศรัทธาญาติธรรม จัดบุญพิธียกพระประธาน พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) จากเรือนธรรมโสฬส ขึ้นประดิษฐาน ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖, จัดบุญพิธีฉลองศาลาปฏิบัติธรรม “เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ” ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในวันอาสาฬหบูชาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอัครสาวกธาตุ พระอรหันตธาตุ ประดิษฐาน ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถือเป็นวันแล้วเสร็จครบรอบเต็มบริบูรณ์
ขออานิสงส์การปฏิบัติธรรม อำนวยผลให้ผู้ร่วมสร้าง/ร่วมดูแลรักษา/ร่วมสวดมนต์/ร่วมปฏิบัติธรรม/ร่วมสละทรัพย์-ปัจจัย สิ่งของอุปโภค-บริโภค พึงมีจิตเกษมในธรรม โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ.

บัดนี้ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี “ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ บ้านหลังที่สองของคุณ”

4860  11133808_951448958241028_4163952625932188243_n  11200894_951448971574360_276477836537899128_n

  • ทุกวัน เวลา ๑๕.๐๐ น. สวดมนต์วัตรเย็นแปล และนั่งสมาธิ
  • ทุกเดือน จัดปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) สัปดาห์ที่ ๒ และวันหยุดสำคัญ
  • กิจกรรมสาธารณะประจำปี เช่น เลี้ยงอาหารในวันเด็ก, มอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” เพื่อเด็กประพฤติดี ครอบครัวยากจนในท้องถิ่น

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสสะดวก

………………………

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุุรี 
สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล มือถือ ๐๘๑๔๒๔ ๕๑๘๗
Email: phuthiseth@hotmail.com
Facebook:
พุฒิเศรษฐ์ จงสกุล,
Line: phuthis

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.