เลี้ยงอาหารในวันเด็ก และเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ปี 2559

ขอเชิญร่วม กิจกรรมสิริบุญมงคลรับปีใหม่ 2559 ..ร่วมกันแบ่งปันในสังคมท้องถิ่น
ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ”
“กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น” เลี้ยงอาหารในวันเด็ก และมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน (วันที่ 13 ก.พ.59) ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

1) เลี้ยงอาหารในวันเด็ก “วันเด็กของฉัน” ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
– วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.30-13.00 น.
* คลิกชม..ภาพเลี้ยงอาหารในวันเด็ก 9 มกราคม 2559 icon-new

child-59

2) ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2559 icon-new ทุนละ 500 บาท เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น
2.1 ประกาศรายนามเจ้าภาพ“ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2559 เจ้าภาพ 123 ลำดับ icon-new
– 15 ม.ค.59 สรุป เงินทำบุญปีใหม่ พระประธาน “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2559 จำนวนทุนรวม 284 ทุน เป็นเงินรวม 142,000 บาท
– โอนเงินภายในวันที่ 31 มกราคม 2559

2.2 ประกาศจัดสรร “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2559 icon-new จำนวนทุนรวม 284 ทุนๆ ละ 500 บาท เป็นเงินรวม 142,000 บาท เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น  จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้
1 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  จำนวน 30 ทุน
2 โรงเรียนวัดห้วย ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  จำนวน 30 ทุน
3 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  จำนวน 20 ทุน
4 โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  จำนวน 20 ทุน
5 โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  จำนวน 10 ทุน
6 โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  จำนวน 20 ทุน
7 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  จำนวน 10 ทุน
8 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  จำนวน 54 ทุน
9 โรงเรียนวัดหัวเด่น ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  จำนวน 25 ทุน
10 โรงเรียนวัดโฆษิตาราม (วัดบ้านแค) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  จำนวน 25 ทุน
11 โรงเรียนวัดโพฺธิ์งาม ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  จำนวน 25 ทุน
12 โรงเรียนวัดสนามชัย ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  จำนวน 15 ทุน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

โปรดพิจารณาคัดเลือก เด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน เข้ารับมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมทั้งมอบหมายคุณครูนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ตามจำนวนทุนดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
ทั้งนี้ ขอให้กรอกประวัตินักเรียนผู้เข้ารับมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ประจำปี 2559 พร้อมนำส่งที่อุทยานธรรมฯ ในวันพิธีมอบทุนการศึกษาฯ
คลิกดาวน์โหลด..ใบกรอกประวัตินักเรียนผู้เข้ารับมอบทุนฯ ที่นี่..

2.3 พิธีมอบทุนการศึกษาฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์

child-03_59 คลิกชมภาพ..พิธีมอบทุนการศึกษาฯ 13 กุมภาพันธ์ 2559 icon-new
นำเด็กๆ กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วนำนั่งสมาธิโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนรับมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่จิตเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์

หมายเหตุ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” หมายถึง เงินทำบุญปีใหม่ พระประธาน ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จากผู้มีจิตศรัทธาที่ซึ่งอธิษฐานจิตทำบุญด้านปัญญา ถวายบูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) พระประธาน ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ณ สถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริบุญมงคลรับปีใหม่ (ทุกปี) โดยอุทยานธรรมฯ นำเงินทั้งหมด มาจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น (แบบไม่เจาะจง)
..ขั้นตอนพิธีมอบทุนการศึกษาฯ จะนำเด็กๆ กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วนำนั่งสมาธิโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนรับมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่จิตเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์
..ทุนการศึกษาฯ จัดเป็นบุญด้านปัญญา ให้อานิสงส์ทางปัญญา เหมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิต ให้มองเห็นทาง ให้แก้ไขปัญหา ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และได้รับคำแนะนำช่วยเหลือไม่สิ้นหนทางฯ

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพผู้สนับสนุนกิจกรรมในวันเด็ก และเจ้าภาพทำบุญ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์”

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
สอบถาม โทร. 08 1424 5187 (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล)

ความเป็นมา  ในปี พ.ศ. 2553 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้ชักชวนคณะญาติธรรม จัดเลี้ยงอาหารวันเด็ก และเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ในวันเด็ก ให้โอกาสเด็กๆ ในท้องถิ่น ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้สนุกสนานในพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งในอดีต ไม่เคยมีการจัดงานวันเด็กขึ้นเลย โดยอุทยานธรรมฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารในวันเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ เข้าร่วมจัด “โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็กให้น้องอิ่มท้อง” โดยเพิ่มกิจกรรมนำเด็กๆ เล่นเกมส์สนุกสนาน พร้อมแจกของรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน และต่อมาได้มีผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็ก

ด้วยแนวคิด การแบ่งปันโอกาสที่ดีจากสังคมเมืองสู่สังคมท้องถิ่น “ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ” บ่มเพาะความทรงจำ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นวัยเยาว์ เติบโตควบคู่จริยธรรมฯ มาร่วมสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันกับเรา เพราะเราเชื่อว่า..เด็กๆซึ่งถูกบ่มเพาะให้จริยธรรมเกิดขึ้นในจิต จะเติบโตเป็น “กำแพงสีขาว” ให้กับท้องถิ่น มาร่วมกันสร้างกำแพงสีขาว แบ่งปันประโยชน์ส่วนตน/ส่วนเหลือ/ส่วนที่ต้องการให้/ส่วนที่สามารถให้ได้..เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในท้องถิ่น และสังคมไทย ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
“ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ..บ้านหลังที่สองของคุณ”

***(ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)***

***(ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558)***

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.