0

Uthong Udomsub Meditation
uthong-udomsub.com

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

หน้าหลัก พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ บันทึกธรรมโสฬส เกี่ยวกับเรา แผนที่ U-Udomsub

ขอเชิญร่วมสร้างศาลาฯ

เลี้ยงทานวันเด็ก
๑๔ ม.ค.๕๕

สิริบุญรับปีใหม่ ๒๕๕๕

นำพรปีใหม่ ๒๕๕๕

ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ

บ้านหลังที่สองของคุณ

เมื่อการแบ่งปันเริ่มขึ้นที่นี่..

สวนป่าเพื่อปฏิบัติธรรม

 

หนังสือบันทึกธรรมโสฬส เล่ม ๑ ข้อชวนคิด..สะกิดธรรม

หนังสือบันทึกธรรมโสฬส เล่ม ๒ วิธีการทำสมาธิตามแนว อริยมรรค ๘

บันทึกธรรมภาคปฏิบัติิิ ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

* สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ เพิ่มสติ..ผ่านวันเวลา
* ทำไมต้อง ละความดี..??
* ดอกบัวไม่บานพร้อมกัน..แม้เกิดจากกอเดียวกัน..??
* สุข-ทุกข์ (บุญ) เกิดที่ใด..??
* จองจำ..จิต
* ชำระกาย..ชำระจิต
* ถาม-ตอบ เรื่องการสวดมนต์..??
* นิมิต/ความฝัน
วิธีแก้..??
* ทำบุญ ไม่ติดบุญ..??
* ชีวิตสุดท้ายใน ๗ วัน..??
* วงกลมชีวิต จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย

ชมภาพปฎิบัติธรรมทุกเดือน; สัปดาห์ที่สอง และ วันหยุดสำคัญ;
* ปฏิบัติธรรม ๘-๑๐ ธ.ค.๕๕ และ ๒๙ ธ.ค.-๑ ม.ค.๕๖
* ๑๐-๑๑ พ.ย.๕๕ ปฏิบัติธรรม+ร่วมกฐินสามัคคี วัดห้วยเจริญสุข
* ๑๓-๑๔ ต.ค.๕๕
* ๑๑-๑๓ ส.ค.๕๕ วันแม่

* ๒-๕ ส.ค.๕๕ วันอาสาฬหบูชา
* ๒-๔ มิ.ย.๕๕ วิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๖๐๐ปี
* ๑๓-๑๖ เม.ย.๕๕ วันสงกรานต
* ๗ มี.ค.๕๕ งานบุญวันมาฆบูชา ระดมทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม"เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์"
* ๓๑ ธ.ค.๕๔-๓ ม.ค.๕๕ สิริบุญรับปีใหม่ ๒๕๕๕

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม "เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์" อาคารสองชั้น ขนาด ๑๖x๓๐ ม. พื้นที่ใช้สอยรวม ๙๙๘ ตารางเมตร ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
๑) เจ้าภาพพื้นพร้อมคาน ตารางเมตรล๒,๐๐๐ บาท (๔๘๖ ตารางเมตร)
๒) เจ้าภาพเสาพร้อมหลังคา ต้นละ ๒๐,๐๐๐ บาท (๓๐ ต้น) ส่งบุญ ๑๐ งวด
    
และ/หรือ ร่วมสร้างตามกำลังศรัทธา แจ้งความประสงค์/สอบถามที่ คุณพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล  มือถือ ๐๘-๑๔๒๔ ๕๑๘๗
หรือโอนเงินเข้าบัญชีในแบบฟอร์มด้านล่าง
แบบฟอร์มเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ชมคืบหน้า-เจ้าภาพ ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม "เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์"

* ชมภาพสิิริบุญเจริญพระพุทธมนต์ ๑๙ พ.ค.๕๕
* ชมภาพพิธีเททองพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ๔ ก.พ.๕๕
* รวมภาพพระบูชา พระพุทธรูปอู่ทองอุุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) ต้องสั่งจองบูชาเท่านั้น
ดวงพิชัยสงคราม (มหันธโนฤกษ์) โดย อาจารย์อารี สวัสดีประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ชมภาพกิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น;
*
๖-๗ ส.ค.๕๕ "โครงการเรียนรู้สวนป่าปฎิบัติธรรม ของเกษตรกรในชุมชน"
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี
* ๒๕-๒๖ ก.พ.๕๕ "โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน" โดย โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพฯ
* ๑๔ ม.ค.๕๕ วันเด็ก เลี้ยงทาน-มอบทุนการศึกษาครอบครัวยากจน ๑๓๗ ทุน

พระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง)

บันทึก ๑๖ ม.ค.๕๕

Webmaster: พุฒิเศรษฐ์ จงสกุล Mobile: ๐๘-๑๔๒๔ ๕๑๘๗, Email: phuthiseth@hotmail.com,