คลิกที่ภาพข้างบนชม..พิธีมอบทุนการศึกษา 168 ทุน 21 มีนาคม2564  
จำนวน 7 โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

ใบกรอกประวัติผู้รับทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์2564..

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จัดมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจำปี 2564 ***
เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน ทุนละ 1000 บาท รวม 168 ทุน จำนวน 7 โรงเรียน
ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์

 1. โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 40 ทุน
 2. โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 40 ทุน
 3. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 20 ทุน
 4. โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 20 ทุน
 5. โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 13 ทุน
 6. โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 20 ทุน
 7. โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีจำนวน 15 ทุน

*** ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19
ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก (ฉบับที่ 2) 29 มกราคม 2564  

ทำบุญรับปีใหม่ 2564 “บุญด้านปัญญา”
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2564” ทุนละ 1,000 บาท เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
“มาร่วมแบ่งปันความสุข.. ด้วยหัวใจที่เป็นสุขยิ่ง”…
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล จำนวนทุน ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยยังไม่ต้องโอนเงิน เพื่อบันทึกประกาศรายนามเจ้าภาพบนเว็บไซด์
ปิดรับแจ้งเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น.
โอนเงินทำบุญทุนการศึกษาฯ 1- 31 มกราคม 2564

พิธีมอบทุนการศึกษาฯ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
(กำหนดวันมอบทุนการศึกษาฯ อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โรคระบาด Covid-19)


… รายนามเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ ประจําปี 2564” เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
ทุนละ 1,000 บาท รวม 168 ทุน (168,000 บาท)

 1. คุณปัญจรัศม์ พัฒนชัยมงคล (ปลัดอ้อย) และครอบครัว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 ทุน*
 2. คุณเก็จฤทธิ์ สระประทุม กทม. 1 ทุน*
 3. ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ ชูแก้ว และครอบครัว (คุณโอ) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 4. คุณชลิต-คุณจิราภรณ์ เริ่มพิทักษ์ถาวร และครอบครัว (น้องไก่) กทม. 1 ทุน*
 5. คุณแม่สมบัติ แก้วมุข (คุณแม่น้องอ้อ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ) จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
 6. คุณนภัทพันธ์ อดิจารุพันธุ์ (น้องอ้น) และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 7. คุณทัชชานันท์ ทองสาร์ (น้องเก๋) และครอบครัว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
 8. คุณสุนีรัตน์ จโนภาษ (พี่หนุ่ย) และบุตร-ธิดา จ.พระนครศรีอยุธยา 3 ทุน*
 9. คุณวิรัช-คุณพูนสิน-คุณชลัช-คุณปณต-คุณธนภัทร-คุณเกษฎา-คุณพาดี-คุณพลัช รัตนเรืองจํารูญ จ.ปทุมธานี 5 ทุน* (พี่พูนสิน)
 10. คุณพุฒิเศรษฐ์-คุณกองทุน-คุณนริศฌา-คุณภรพล จงสกุล (หมาก-หนู-น้องฟ้า-น้องเมฆ) กทม. 4 ทุน*
 11. คุณพ่อ พ.ต.ปฐานัฏ – คุณแม่ลําใย ศรีวรรณรัตน์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ทุน*
 12. คุณปิยะวดี พรวัฒนาเจริญ (น้องเจี๊ยบ) และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 13. คุณจันจิรา ตุ้มชัยพร (น้องเอ๋) มจธ.(บางมด) กทม. 2 ทุน*
 14. คุณรุจิรา พูลสวัสดิ์ (น้องรุ) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน* (24 ทุน)
 15. คุณรัชชานนท์ สีสด (น้องฮอลล์) กทม. 2 ทุน*
 16. คุณอัญชลี สีสด (น้องฝน) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
 17. คุณปิยะฉัตร บัวรอด (น้องปริ้นส์) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
 18. คุณแม่สมทรง กล้าปราบศึก (คุณแม่แดง) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
 19. คุณอรวรรณ สุขปราการ (น้องแอน)จ.สมุทรปราการ 1 ทุน*
 20. คุณปฏิภาณ-คุณปาริฉัตร สวัสดี (น้องอ้อ) จ.ฉะเชิงเทรา 1 ทุน*
 21. คุณสุกัญญา พิพิธ (คุณแก้ว) จ.สุพรรณบุรี 1 ทุน*
 22. คุณแม่ชลอ-คุณนภาพร สุขปราการ (น้องอ้อ) จ.สมุทรปราการ 2 ทุน*
 23. คุณเริงรบ-คุณณัฐฐินี (พี่นิด)-คุณเตชินี-คุณเขมณัฐ บุณยชีวิตานนท์ จ.ชลบุรี 2 ทุน*
 24. คุณบุญมี ปัญญาใส (พี่นาง) กทม. 1 ทุน*
 25. คุณสาริสา ปัญญาใส (น้องรุ่ง) จ.ยโสธร 1 ทุน*
 26. คุณพุทธพร สภานนท์ (ป้าต๋อย) กทม. 1 ทุน*
 27. คุณพัชรินทร์ ตรีศูลยุทธ (เจ้ง) สหมิตรช้อปปิ้งมอลล์ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
 28. คุณพิณรัตน์ ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
 29. คุณสมชาย ตรีศูลยุทธ อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ทุน*
 30. คุณอังสุดา จิตสุภานันท์ และครอบครัว (จิ๋ม) จ.ตรัง 1 ทุน*
 31. คุณสมพิศ ลีละวัฒน์วัฒนา (พิศ) อ.พานทอง จ.ชลบุรี 1 ทุน*
 32. คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน และครอบครัว (พี่ภัท) กทม. 1 ทุน*
 33. คุณมิวรี่ มอล ล อลูค ขจร (เศวตเจิดจ๋า) (บริษัท พีทีเอส ควบรวม จํากัด) จ.นนทบุรี 3*
 34. คุณธิดารัตน์ เหมรังคะ (น้องเก๋) กทม. 1 ทุน*
 35. อาจารย์ พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์ และครอบครัว (อาจารย์ตอย) กทม. 1 ทุน*
 36. คุณแม่เจริญ คุ้มครอง (คุณแม่โก) จ.ลพบุรี 1 ทุน*
 37. คุณณัฐหทัย สนใจยุทธ (มจธ.) กทม. 2 ทุน*
 38. คุณเลิศชาย ชื่นอุไทย และครอบครัว (ลอย) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*(57 ทุน)
 39. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ และครอบครัว (มจธ.) กทม. 2 ทุน*
 40. คุณสุภาพ-คุณสุรินทร์ ศรีเมฆ (ป้าน้อย) และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 41. คุณวุฒิชัย-คุณมธุรส (พี่ป๊อก-คุณเงาะ), คุณกรัณฑรัตน-คุณทรงอัปสร จุฬารัตน์ และคุณอนุช ประดิษฐทรัพย์ กทม. 5 ทุน*
 42. คุณไพรัช-คุณสุวรรณา อ่ําเผือก บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
 43. คุณวีระชัย-คุณจิตติมา เลิศอัศวรัตน์ (พี่เขี้ยว-น้องอ้น) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
 44. คุณนพรัตน์ ลีนุกูล และครอบครัว (พี่ต่อ) บมจ.ทีโอที กทม. 1 ทุน*
 45. คุณอชากฤต พินิตย์ธารา กทม. 1 ทุน*
 46. คุณชินวุธ ภูศิวะโรจน์ และครอบครัว  จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 47. คุณพนอ-คุณสมหญิง สัตยาพร และครอบครัว บริษัท แอนเจล แอดวานซ์ เทค จํากัด กทม. 2 ทุน*
 48. คุณพัชรพร ณ สงขลา (พี่พัช) กทม. 2 ทุน*
 49. คุณจารุวรรณ ตันวัฒนะ (น้องยุ้ย) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 50. คุณเกศินี นพรัตน์ (น้องนิ่ม) กทม. 1 ทุน*
 51. คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ (พี่จุ้ย) กทม. 2 ทุน*
 52. คุณยอดพลอย สันติพรพงศ์-คุณมโน กิตติพัฒนาพงศ์-ด.ญ.มาโย (น้องพลอย-น้องต่อ) กทม. 1 ทุน*
 53. คุณณัฐธยาน์ บัวงาม (น้องดาว) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 54. อาจารย์ ชลาธิป ชื่นกุล มจธ. กทม. 1 ทุน*
 55. รศ.ดร. ขรรค์ชัย ตุลละสกุล มจธ. กทม. 1 ทุน*
 56. คุณสิรวิชญ์-คุณดวงสมร เจริญธรรมพจน์ (ปัด-น้อง) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 57. คุณอุดม พิมพ์แจ่ม-คุณวิเชียร น่วมขยัน-จีราวรรณ น่วมขยัน (น้องเฟิร์ส) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 58. คุณสมัย สวรรณา-คุณณัฐยา สาระกุล (ร้านสมัยขาหมู) กทม. 1 ทุน*
 59. คุณสิริพรรณ นกขมิ้น (พี่พรรณ) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 60. คุณปารณีย์ ณ ถลาง และครอบครัว (พี่นก) กทม. 1 ทุน*
 61. คุณกาญจนา คำหอมกุล และครอบครัว จ.นนทบุรี 1 ทุน*
 62. คุณกัลยา ลอยเลิศฤทธิ์ และครอบครัว (คุณแม่น้องมิ้ว) กทม. 1 ทุน*(89 ทุน)
 63. คุณประสิทธิ์-คุณละออง มาชัยภูมิ กทม. 1 ทุน*
 64. คุณลักขณา วิจัยสุตกิจ (พี่ณา) กทม. 2 ทุน*
 65. คุณชาติชาย ไทรงามสูง และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 66. คุณสุวัฒ สุยอย และครอบครัว บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 67. คุณจุสิน-คุณอาทิตยา สุทาชัยพร และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 68. คุณพัชรี ภาสกรจรัส (พี่พัช) กทม. 1 ทุน*
 69. คุณประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล และครอบครัว (น้องไก่) กทม. 1 ทุน*
 70. คุณปิติพร รุจนเวชช์ (น้องก้อย) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 2 ทุน*
 71. คุณนวลฉวี-คุณวิชา ธรรมยุทธสกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*(100 ทุน)
 72. คุณอารี-คุณชุลีรัตน์-คุณอรชุน สวัสดี (พี่อารี-พี่อี๊ด-น้องอาร์ค) กทม. 3 ทุน*
 73. คุณปัทมา ฐิตะเมธากุล กทม. 2 ทุน*
 74. คุณวิโรจน์-คุณวีราภรณ์ หทัยมาลา กทม. 2 ทุน*
 75. คุณจันทิมา ศศิวิมลพันธุ์ กทม. 1 ทุน*
 76. คุณพรศรี ปรัชญพฤทธิ์ กทม. 1 ทุน*
 77. คุณเพ็ญทิพย์ ตั้งจิตนบ กทม. 1 ทุน*
 78. คุณพรศิริ พรเลิศทรัพย์สิน และครอบครัว (พี่พร) กทม. 1 ทุน*
 79. นางสาวดวงพร-นายวรินทร์ อวิรุทธ์นันท์ (น้องหมู) กทม. 1 ทุน*
 80. คุณวัฒนีย์ วีระวัฒนาสิริกุล และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 81. คุณแม่บุญเคียง สวนชัง และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 82. คุณอรพรรณ รักษ์โพธิ์เขียว และครอบครัว (กิ๊ก) กทม. 1 ทุน*
 83. คุณไพศาล-คุณสุนีย์ กตัญญู (น้องต้น-น้องนี) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 84. อาจารย์ เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ กทม. 3 ทุน*
 85. อาจารย์ นภาพร ดาราสว่าง กทม. 2 ทุน*
 86. คุณแม่เพ็ญสินี ธนาเสรีสกุล จ.นครศรีธรรมราช 1 ทุน (122 ทุน)*
 87. คุณวรรณดาลักษณ์ ธนาเสรีสกุล (น้องดา) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 88. คุณแม่จำรูญ-คุณอำนาจ ริยะสุ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 89. คุณขวัญชนก คล้ามสถิต และครอบครัว (น้องขวัญ) จ.ปทุมธานี 1 ทุน*
 90. คุณศิริพร สินธุไชย (น้องไหม) กทม. 1 ทุน*
 91. คุณรำพึง ลอประยูร กทม. 1 ทุน*
 92. คุณรุ่งทิพย์ บุญศรี  (น้องอุ้ม) กทม. 1 ทุน*
 93. คุณวราภรณ์ ขุนอินทร์ (คุณหนิง) กทม. 2 ทุน*
 94. คุณนิพน เกตุประเสริฐ และครอบครัว จ.พระนครศรีอยุธยา 5 ทุน*
 95. คุณแม่ดรุณี แซ่ชิ้น (หม่ามี้น้องฝน) กทม. 2 ทุน*
 96. คุณชุตินันท์ ปัญญาใส กทม. 1 ทุน*
 97. คุณจันทร์จีรา ตรีจันทร์ทอง กทม. 1 ทุน*
 98. ดร.ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง กทม. 1 ทุน*
 99. คุณนงลักษณ์ อธิพงษ์อาภรณ์ บมจ.ทีโอที กทม. 2 ทุน*
 100. คุณชิติพงศ์ อภิปิติอนันต์ และครอบครัว จ.ชลบุรี 2 ทุน*
 101. อาจารย์แพทย์หญิง ผศ.ดร.วิภารัตน์ มนุญากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม. 3 ทุน*
 102. คุณธนวัฒน์-คุณอรพรรณ-คุณอารียา ติณสุรวัฒนา รวมพี่และน้อง กทม. 3 ทุน*
 103. คุณสีรุ้ง อินวกูล และครอบครัว ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 ทุน*
 104. คุณแจ่ม โทนะบุตร (น้องสาวพี่หนุ่ย) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ทุน*
 105. ด.ช.ภคธาน-ด.ช.ภคดิน-ด.ช.ภคนน ควนปัญญา จ.ชลบุรี 1 ทุน*
 106. ด.ช.อักษรวิชญ์ แอร่อน มณีโชติ และ ด.ญ.ธารณพัชร์ อารีญา มณีโชติ จ.สงขลา 1 ทุน*
 107. คุณชยุตม์-คุณณัฐภัทร พันธุมโกมล กทม. 1 ทุน*
 108. คุณธีราภรณ์ ทองเนียม (ขวัญ) 2,100 บาท, คุณกุสุมา เต็มเปี่ยม 300 บาท, คุณ ดลฤดี อุ่นสำราญ  200 บาท, คุณสุพิชฌา จันทนป 200 บาท และคุณรภัสชนก อ่อนดี  200 บาท บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. รวม  3 ทุน*
 109. คุณจินตนา พงษ์ทวีวิรัตน์ กทม. 1 ทุน*
 110. คุณชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ กทม. 1 ทุน*
 111. คุณประเมศฐ์ โสภณธรรมสิทธิ์ และครอบครัว กทม. 1 ทุน*
 112. คุณจุติณัฏฐ์-คุณปริยวิศว์ ตั้งตระกูลวงศ์ กทม. 1 ทุน*
 113. คุณกรวิก ตันพิพัฒน์ กทม. 1 ทุน*
 114. คุณอุไรรักษ์ ตันพิพัฒน์ กทม. 1 ทุน*
 115. คุณอัครนันท์ ตันพิพัฒน์ กทม. 1 ทุน*
 116. คุณจามรี สายอุบล บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กทม. 1 ทุน*
 117. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) กทม. 2 ทุน* (168 ทุน)

ปิดรับแจ้งเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น.
สรุป จำนวนทุนการศึกษาฯ 168 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จำนวนเงิน รวม 168,000 บาท
โปรดโอนเงินทำบุญทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่ 1- 31 มกราคม 2564

* ได้รับเงินทำบุญแล้ว

..หากพิมพ์ข้อความผิดโปรดแจ้งให้แก้ไข..

ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์  ปี 2564 เพื่อเด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น) ทุนละ 1,000 บาท
พิธีมอบทุนการศึกษาฯ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์
(กำหนดวันมอบทุนการศึกษาฯ อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โรคระบาด Covid-19) 

ประกาศ 11 ธันวาคม 2563 (บันทึกข้อมูลล่าสุด 10 มีนาคม 2564)

โดย อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ (นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล) 081-4245187
www.uthong-udomsub.com


เงินทำบุญให้
ตั้งนะโม 3 จบ  อธิษฐานจิต..
“ขอการสละทรัพย์ของข้าพเจ้า ให้สติปัญญาทั้งทางโลก และทางธรรม..”

ในโอกาสปีใหม่ 2564 ขออาราธนาคุณพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ และคุณความดีที่ได้ทำบุญทุนการศึกษานี้ ให้ท่านเจ้าภาพสมปรารถนา ด้วยจิตเปี่ยมสุขอันยิ่ง เทอญ.


หมายเหตุ..“ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” หมายถึง เงินทำบุญปีใหม่ พระประธาน ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ จากผู้มีจิตศรัทธาที่ซึ่งอธิษฐานจิตทำบุญด้านปัญญา ถวายบูชาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์ (ฮวดใช้กง) พระประธาน ศาลาปฏิบัติธรรม เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ ณ สถานปฏิบัติธรรม อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริบุญมงคลรับปีใหม่ (ทุกปี) โดยอุทยานธรรมฯ นำเงินทั้งหมด มาจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนประพฤติดี ครอบครัวยากจน โรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น (แบบไม่เจาะจง)
..ขั้นตอนพิธีมอบทุนการศึกษาฯ จะนำเด็กๆ กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วนำนั่งสมาธิโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนรับมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่จิตเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์
..ทุนการศึกษาฯ จัดเป็นบุญด้านปัญญา ให้อานิสงส์ทางปัญญา เหมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิต ให้มองเห็นทาง ให้แก้ไขปัญหา ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และได้รับคำแนะนำช่วยเหลือไม่สิ้นหนทางฯ


ความเป็นมา ..ในปี พ.ศ. 2553 อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ได้ชักชวนคณะญาติธรรม จัดเลี้ยงอาหารวันเด็ก และเป็นเจ้าภาพ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์” ในวันเด็ก ให้โอกาสเด็กๆ ในท้องถิ่น ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้สนุกสนานในพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งในอดีต ไม่เคยมีการจัดงานวันเด็กขึ้นเลย โดยอุทยานธรรมฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารในวันเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ เข้าร่วมจัด “โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็กให้น้องอิ่มท้อง” โดยเพิ่มกิจกรรมนำเด็กๆ เล่นเกมส์สนุกสนาน พร้อมแจกของรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน และต่อมาได้มีผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กทุกปี จนถึง 10 ปี คณะผู้จัดงานวันเด็กอุทยานธรรมฯ “ล้วนสูงวัย” ไม่สะดวก จึงยุติการจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2563 แต่ยังคงจัดมอบ “ทุนการศึกษาหลวงพ่ออู่ทองอุดมทรัพย์”

ด้วยแนวคิด ..การแบ่งปันโอกาสที่ดีจากสังคมเมืองสู่สังคมท้องถิ่น “ผู้ให้..ใจดี ผู้รับ..ดีใจ” บ่มเพาะความทรงจำ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นวัยเยาว์ เติบโตควบคู่คุณธรรมจริยธรรมฯ
มาร่วมสามัคคี “รวมจิตเป็นหนึ่ง” เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันกับเรา เพราะเราเชื่อว่า..เด็กๆ ซึ่งถูกบ่มเพาะให้จริยธรรมเกิดขึ้นในจิต จะเติบโตเป็น “กำแพงสีขาว” ให้กับท้องถิ่น มาร่วมกันสร้างกำแพงสีขาว แบ่งปันประโยชน์ส่วนตน/ส่วนเหลือ/ส่วนที่ต้องการให้/ส่วนที่สามารถให้ได้..เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในท้องถิ่น และสังคมไทย ณ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
“ที่นี่..ไม่วุ่นวายหนอ..บ้านหลังที่สองของคุณ”


คลิกชมแฟ้มภาพ..พิธีมอบทุนการศึกษา 155 ทุน 9 กุมภาพันธ์ 2563  
จำนวน 6 โรงเรียนในท้องถิ่น (กิจกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่น)
ณ เรือนอู่ทองอุดมทรัพย์ อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adidas eqt primeknit running guidance 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt running support 93 croc pack adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 grey blue by9621 look for the adidas eqt support 93 grey blue next month adidas eqt support 93 grey blue release date adidas eqt support 93 greyblue coming soon adidas eqt support 93 classic black adidas eqt support 93 classic black the adidas eqt support 93 classic black mastermind japan adidas eqt 93 17 boost mid mastermind world collection adidas eqt boost 93 17 summer 2017 colorways store list bait adidas consortium eqt m o d cage pack the adidas eqt support 93 with boost drops this month adidas eqt support adv primeknit footwear white adidas eqt support 93 boost white adidas eqt support boost summer pack white black