อย่าเหนื่อย..อย่าท้อถอย..ที่จะทำความดี

11295698_963188090400448_5977321180768850813_n

การกระทำสิ่งใดๆ ก็ต้องใช้ความอดทน..
ไม่เว้นแม้กระทั่ง.. “ทำความดี”

 

“อย่าเหนื่อย..อย่าท้อถอย..ที่จะทำความดี” เพราะการสั่งสมความดีนำสุขมาให้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ในบางความคิด..เมื่อทำความดีแล้วยังไม่ได้รับความสุขตามปรารถนา ก็จะวางมือ ละ เลิกกระทำความดีนั้นเสีย

บ้างก็บ่นว่า..

“ทำความดีแล้ว ไม่เห็นได้อะไรเลย..”

“ทำความดีนี่มันช่างยากจริงๆนะ”

“ทำดีแล้วไม่ได้ดี”

..นั่นก็แสดงว่าผู้มีความคิดนั้นๆ ยังทำความดีน้อยอยู่ ยังทำความดีไม่เพียงพอที่ ความดีจะส่งผล ที่เรียกว่า “ทำดี..ยังไม่ถึงดี”

..ก็อย่าละ อย่าวางมือ อย่าลดละการทำความดีเสีย ก็ต้องเพียรและอดทนกระทำความดีต่อไป ต่อเนื่องเรื่อยๆไป ให้ความดีเพิ่มพูนเจริญยิ่งๆขึ้นไป

ในผู้สนใจปฏิบัติธรรมนั้น การกระทำความดี อาจเรียกว่าการบำเพ็ญความดี เพราะเป็นการทำความดีที่ต้องประกอบด้วยสติ-ปัญญา ความเพียร และความอดทน กระทำความดีอย่างต่อเนื่องเรื่อยไป..จนถึงขั้น..ทำความดีจนไม่ปรารถนาผลของความดี..

กระทำความดี..เพื่อละความอยากได้ผลของความดี

เพราะทำเหตุเอาไว้ดี จึงไม่ต้องหวังผลจากความดี

ดั่งคำที่ว่า..

“หว่านพืชเช่นไร..ย่อมได้ผลเช่นนั้น”

“..ปลูกความดี ย่อมได้ผลของความดี”

ดังนั้น..
“อย่าเหนื่อย..อย่าท้อถอย..ที่จะทำความดี”

มาเพียรบ่มเพาะขันติในจิตกันเถอะ..

ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน

 

อุทยานธรรมพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์
๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.